İcra ile Satılan Ev Arsa Tarlaya İptal Davası Açılabilir Mi?

Borçluların borçlarını ödememesi durumunda alacaklılar bunları devlet gücüyle tahsil etmek için icra dairelerinden icra takibi başlatabilir. İcra takibi başladıktan sonra borçluya ödeme...

İcra ile Satılan Araca İptal Davası Açılabilir Mi?

İnsanlar, bütün borçlarını zamanında ödemek zorundadır, fakat resmi bir belge ile belgelenen borçların ödenmesi çok daha önemlidir. Çünkü bu tür borçların zamanında...

Taşınmazların İcra Yoluyla Satışı ile Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Farklı borçlardan dolayı icralık olan kişiler, borçlarını ödemediği takdirde, taşınmazlarına el konulur. El konulan ya da diğer bir ifade ile haczedilen taşınmazların,...

Tebliğ Edilmeyen İcra Ödeme Emri Geçerli Midir?

Borçların normal yoldan tahsil edilememesi durumunda, icra takibi devreye girer. İcra takibi, borcun devlet gücüyle tahsil edilmesi anlamına gelir. Fakat buradaki devlet...

Eve Gelen İcraya İtiraz ile İcrayı Durdurma Yolları

Alacaklının borcunu normal yollarla tahsil edememesi üzerine devlet gücü ile bunu yapmasına icra denir. Bu işlemin gerçekleştiği süreç ise icra takibi olarak...

Yakalama Kararı Bulunan Aracı İcradan Kaçırma-Kurtarma

Farklı borçlardan dolayı araçlara icra gelmesi, çok sık yaşanan olaylardan birisidir. Alacaklı olan taraflar, icra dairesine giderek yakalama kararı çıkarabilir. Bu aşamadan...

Banka Maaştan Kesinti Yapabilir Mi? Maaşa El Koyabilir Mi?

Bu yazımızda birçok emeklinin ve maaş sahibi insanın aklında olan önemli sorulara cevap vermeye çalışacağız. Genellikle bankalardan kredi çekerken, banka sizlerden teminat...

Maaş Haczi Sırasında Bulunan Bankanın Maaş Hesabına Bloke Koyması

Bu yazımızda birçok tüketicinin dertli olduğu bir konu olan maaş haczi sırasında bulunan bankanın maaş hesabına bloke koyması konusundan bahsedeceğiz. Ya da...

İcradan Satılan Ev, Arsa, Tarla Almanın Riskleri

İcra takibi, borçluların borcunu ödememesi nedeniyle alacaklı tarafından başlatılır. Alacaklı, icra takibini kesinleştirmek amacıyla borçluya bir ödeme emri gönderir. İcra takibi kesinleştikten sonra alacaklı...

Çiftçiye Gelen İcrada Hacze Konu Edilemeyecek Eşyalar

Tarımsal faaliyetlerle ilgilenen emekçi çiftçiler, son zamanlarda talebin azalması, satışların düşmesi, ürün maliyetinin artması ile beraber büyük çapta zarar etmeye başladı. Elindeki avucundaki, gözü...