ref: refs/heads/v3.0

Etiket: Adi Suç

Hayatın olağan akışı çerçevesinde herkes bir suçun mağduru olabileceği gibi bir suçun faili olmaya da adaydır. Kimi zaman kişiler planlı bir şekilde suç işlerken kimi zaman da işte eve giderken, bakkala markete giderken, ya da evde oturduğu sırada internette gezerek bir suç işleyebilir. Suçun oluşması için kişiler ya kasten hareket...
25.08.2021
Türk Ceza Kanununun ilk 75 maddesi genel hükümler başlığı altında farklı birçok kanunu barındırır. İlk 75 madde, Türk Ceza Kanunu’nda ve ilgili kanunlarda yer alan suç ve ceza içeren maddelerin uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulanması sırasında oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla sınırlamalar çizer. Bu yazımızda 5237 Sayılı TCK’nin 2. maddesini inceleyeceğiz....
17.08.2021
Adi suç, yasalarda açıkça yer almamasına rağmen ahlak düzenin keskin bir şekilde reddettiği, toplumun sert bir şekilde tepki gösterdiği ve utanç duygusunun oluşmasına neden olan suçlardır. Tekrar belirtmek gerekirse adi suç ile ilgili herhangi bir tanımlama yasalarda yer almaz, buna karşın bazı kanun maddelerinde yüz kızartıcı suç ifadesi geçer. Yüz...
30.10.2019