ref: refs/heads/v3.0

Etiket: Adli Para Cezası

Adli para cezası, kişinin işlemiş olduğu bir suçun cezası olarak adli makamlarda tarafından ödenmesi istenen paradır. TCK’daki hükümlere göre uygulanan adli para cezası, sadece yargı organları tarafından verilebilir. Eğer bu pare cezası, idari kurumlar tarafından bir disiplin cezası olarak verilirse, bu defa idari para cezası olarak adlandırılır ki, bununla adli...
30.10.2019