Güncel Bilgi

Akreditif

Akreditif, uluslararası ticarette kullanılan bir ödeme aracı olup ithalatçı ile ithalatçı arasında garanti işlemi görür. İngilizce olarak Letter Of Credit olarak anılan akreditif; bir alıcı bir satıcı ve bu taraflara ait birer banka arasında kurulur. Akreditif, uluslararası mal alım - satımını kolaylaştırarak birbirini tanımayan firmalar arasında güven ortamı oluşturur.  Yurtdışına mal satan satıcı için parasını...