ref: refs/heads/v3.0

Etiket: Asit Test Oranı

Asit test oranı, bir finansal yapının likit varlıklarının tamamının kısa vadeli borçlara bölünmesidir. Burada yapılan hesaplamada finansal yapının nakit ve kısa sürede nakde dönüşecek varlıkları ile kısa vadeli alacakları da hesaba katılır. Böylece ilgili finansal yapının likit gücünün kısa vadeli borçları karşılama gücü hesaplanmış olur. Asit test oranı yapılırken dönen...
30.10.2019