Güncel Bilgi

Cari Açık

Cari açık, bir ülkenin ürettiği mal ve hizmetlerin diğer ülkelere satılması ile elde edilen gelirin, diğer ülkelerden alınan mal ve hizmetlere ödenen bedeli karşılamamasıdır. Cari açık hesaplanmasında daha birçok ekonomik girdi çıktı hesaplansa da en ana iki kalem ithalat ve ihracat bedelleridir. Cari açık, bir ülkenin gelişmişliği ile ters orantılıdır. Bir ülke...