Etiket: Cebri Tahsilat

Cebren tahsilat, kamu borçlusu tarafından zamanında ödenmeyen kamu alacağının, devlet gücü kullanılarak tahsil edilmesidir. Cebren, zor kullanmak, zorla anlamlarına gelen bir ifadedir. Tahsilat ise tahsil etmek, maddi olarak almak anlamına gelir. Bu iki kelime birleştiğinde borç ödemesinin zorla alınması anlamına gelir. Bahse konu ifade sadece kamu alacaklıları için kullanılır. Fakat...
20.10.2019
Cebri icra, borçlunun mevcut borcunu ödememesi, bununla ilgili mahkeme kararına uymaması durumunda söz konusu borcun devlet tarafından tahsil edilmesidir. Unutulmamalıdır ki, hiçbir alacaklı borcunu zorla tahsil edemez. Hukuk devletinin gereği olarak bu işlemi devletin ilgili birimleri yapar. İlgili prosedürün tamamlanmasının ardından, ilgili mevzuata göre borçlu kişinin mal varlığı üzerinden borcun...
20.10.2019