Etiket: Çek Defteri

VBanko Çek, vakıfbank tarafından sunulan standart çek uygulamalarından farklı olarak, tahsis edilen çek garanti limitleri ile talep ettikleri her bir çek yaprağı özelinde değişen tutarlarda Banka garantisini sağlayan teminat mektubu ile çekin birleşmesi gibi güvenceye sahip bir çek hizmetidir. VBanko Çek Kimler Alabilir Şartlar Ticari müşterilere yönelik hazırlanmış bir hizmettir...
18.10.2019
Çek, Türk Ticaret Kanunu kapsamında düzenlenen, ticaret hayatında tacirler tarafından ödeme aracı olarak kullanılan bir kambiyo senedidir. Çekin en önemli özelliği sadece tacir sıfatına sahip olan kimseler tarafından kullanılabilmesidir. Kambiyo senetlerinin diğer bir türü olan bono, halk dilinde senet, bir kırtasiyeden dahi temin edilebilirken Çek sadece bankalar tarafından özel olarak...
16.11.2018