Etiket: Ceza Zamanaşımı

Türk Ceza Kanununun ilk 75 maddesi genel hükümler başlığı altında farklı birçok kanunu barındırır. İlk 75 madde, Türk Ceza Kanunu’nda ve ilgili kanunlarda yer alan suç ve ceza içeren maddelerin uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulanması sırasında oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla sınırlamalar çizer. Bu yazımızda 5237 Sayılı TCK’nin 2. maddesini inceleyeceğiz....
17.08.2021
Ceza zamanaşımı, kişiye verilen cezanın onanarak kesinleşmesinin üzerinden belirli bir zaman geçmesine bağlı olarak cezanın infaz edilmesinden vazgeçilmesidir. Bu durum, kişiye verilen cezanın uygulanmayacağı anlamına gelir. Fakat cezanın diğer sonuçlarının ortadan kalkması söz konusu değildir. Verilen cezanın adli sicil kaydında yer alması ve memnu hakların alınması gibi durumlar varlığını devam...
30.10.2019