ref: refs/heads/v3.0

Etiket: Değersiz Alacaklar

BDDK tarafından “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin 29/11/2019 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Burada tüketici borçlu lehine bir durum...
29.11.2019