Etiket: Devlet Tahvilleri

Kira sertifikaları, satılıp kaynağa dönüştürülecek bir varlığın varlık kiralama şirketleri tarafından kiralanması karşılığında ihraç edilen ve varlığını kiralayan kişilere bu varlık üzerinden elde edilecek gelirden pay alma hakkı veren menkul kıymet evrakıdır. Kira sertifikaları özellikle katılım bankacılığı alanında kullanılan bir kaynak yaratma yöntemidir. Nitekim faizsiz gelir elde etmek isteyen insanlar...
19.12.2018
Dövize dayalı tahvil, Maliye Bakanlığının kararı ile Hazine müsteşarlığı tarafından bastırılan, vatandaşlardan toplanan Dolar ve Euro karşılığı olarak ihraç edilen kıymetli menkuldür. Dövize dayalı tahvil, Maliye Bakanlığınca uzun zamandır etkin olarak kullanılan bir finansman yöntemidir. Maliye bakanlığı dövize dayalı tahvilleri ihraç ederek halkın elinde atıl durumda bulunan dövizlerin ekonomiye katılmasını...
14.12.2018
Altına dayalı kira sertifikası, gerçek kişilerden alınan 24 ve 22 ayar karşılığında Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen, elinde bulunan kişiye yıllık bazda değişmekle beraber %2 ila %2.5 arasında kira getiri sağlayan kıymetli evraktır.Altına dayalı kira sertifikası, 2018 yılında yaşanan ekonomik dengesizliğin giderilmesi ve halkın yastık altında tuttuğu altın birikiminin ekonomiye...
14.12.2018