ref: refs/heads/v3.0

Etiket: Enerji Kimlik Belgesi

Enerji kimlik belgesi (EKB), 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde çıkartılan binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketimin sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Enerli Kimliği Belgesi 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı...
29.11.2019