ref: refs/heads/v3.0

Etiket: Haciz Nedir

Haciz nedir? Sorusu birçok insan tarafından merak edilmektedir. Günümüz koşullarında gelişen teknoloji ve ülkemizin şartları ile birlikte haciz ve benzeri konularda insanlar daha kolay bilgi sahibi olabilmektedir. Haciz işlemi, alacaklı ile borçlu arasında, borçlunun borcunu ödememesi akabinde alacaklının yasal yollara başvurarak icra takibinin kesinleşmesi sonucu borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına devlet tarafından...
06.03.2020