ref: refs/heads/v3.0

Etiket: Hangi Mallar Haczedilebilir

Haciz; alacaklının borçludan alacağını tahsil edemediği durumlarda alacağını almak için devlet yoluna başvurması işlemidir. Akabinde haciz işleminin amacı alacaklının devlet eli ile borçludan alacağını alması işleminin adıdır. Alacağı olan birçok kişi için haciz işlemleri son çare olabiliyor. Bu bağlamda en çok araştırılan sorulardan biri de “Haciz talebi nasıl yapılır?” sorusu...
25.04.2020