Güncel Bilgi

İflas Anlaşması

Konkordato, işleri bozulan, nakit sıkıntısına düşen şirket ve şahısların, vadesi gelen yahut gelmek üzere olan borçlarının vadesinin ötelenmesi veya borç miktarında belli oranda indirim yapılması hususunda alacaklı ile anlaşmasıdır. Kısa süreli nakit sıkıntısına düşen şirketlerin, ayakta kalması için kanun koyucu tarafından öngörülen bir hukuki imkan olan konkordato, Türk Hukuk sistemi...