Etiket: İhtilas

İhtilas ve irtikap, memurların ellerinde bulunan yetkiyi kötüye kullanmasına bağlı olarak ortaya çıkan ve Türk Ceza Kanunu’nda yer alan memur suçlarıdır. İhtilas ve irtikap, birbirinden farklı suçlar olup, işleniş biçimleri ve cezaları da farklıdır. Bundan dolayı söz konusu kavramların ayrı ayrı değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. İhtilas Nedir? İhtilas; nitelikli zimmet...
30.10.2019