ref: refs/heads/v3.0

Etiket: İpotek Terkini

İpotek terkin etmek, borçlar ya da farklı nedenlerden dolayı üzerine ipotek konulan taşınmazın üzerindeki ipoteğin, borcun bitmesi veya diğer nedenlerin ortadan kalkmasına bağlı olarak kaldırılmasıdır. Bu işlem tapu sicil müdürlüğünde yapılır ve işlemin yapılabilmesi için mutlaka ipoteğe konu olan borcun tamamen kapanması gerekir. Borcun kapandığının resmi bir belge ile bildirilmesi...
20.10.2019