Etiket: Karşılıksız Çek

Çek, Türk Ticaret Kanunun’da özel olarak düzenlenmiş olup tacirler arasında ödeme aracı olarak kullanılan kıymetli evraktır. Çek düzenleme hakkı sadece gerçek veya tüzel kişiliğe sahip tacirlere aittir. Çek; keşideci, lehtar ve muhattap olarak üçlü ilişki üzerine kurulur. Hukuki olarak havale niteliğinde olan çek, bankaya hitaben yazılır ve ödeme tarihinde bankadan tahsil edilir.  Çekte Bulunması Gereken Unsurlar ...
21.11.2018
Çek kırdırma, bir kimsenin sattığı mal veya hizmete karşılık yahut herhangi bir sebepten kaynaklanan alacağına binaen borçludan aldığı çekin, ödeme günü gelmeden evvel aracı kuruluşlar nezdinde nakde çevirmesidir. Türk Ticaret Kanunu kapsamında ödeme aracı olarak kullanılan çekler, ödeme tarihi geldiğinde hamil tarafından bankaya sunularak tahsil edilebilir. Ancak bazı durumlarda çeki...
16.11.2018
Vadesinde ödenmek üzere bankaya sunulan çekin üzerinde yazılı bulunan bedelin ödeme gününde hesapta bulunmaması halinde karşılıksız çekten bahsedilir. Kural olarak çeklerin vadeye bağlanması mümkün değilse de, uygulamada bu durum kabul edilebilmektedir. Ancak çek hamillerinin ödeme gününde çeki bankaya ibraz etme yükümlülüğü vardır. Hamili bulunduğu çeki bankaya ibraz eden kişinin, çekin...
16.11.2018