ref: refs/heads/v3.0

Etiket: Kefalet Sigortası

Kefalet sigortası, sigorta şirketinin borçlunun sözleşme ya da kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda alacaklı için düzenlenen kefalet senedinin bedeli kadar tutara kefil olmasıdır. Söz konusu uygulama, dolaylı bir kefillik uygulaması olarak tanımlanabilir. Fakat burada kefil olan kişi değil, sigorta şirketidir. Sigorta şirketlerinin bu şekilde bir hizmet vermesi, sıradan kefillikten...
30.10.2019
Kefalet sözleşmesi, herhangi bir borca kefil olan kişinin, borçlunun borcunu ödememesi durumunda üstleneceği sorumlulukları gösteren resmi belgedir. Kefalet sözleşmesi, bir anlamda kefilliğin resmiyete dökülmesidir. Bu sözleşme ile alacaklı kendini garanti altına alır ve sözleşmedeki hükümlere göre borcun tahsilini ilgili şartların oluşması durumunda kefilden yapabilir. Kefalet sözleşmesi, mevcut ve geçerli olan...
30.10.2019