Etiket: Kefalet Sözleşmesi

Kefalet sözleşmesi, herhangi bir borca kefil olan kişinin, borçlunun borcunu ödememesi durumunda üstleneceği sorumlulukları gösteren resmi belgedir. Kefalet sözleşmesi, bir anlamda kefilliğin resmiyete dökülmesidir. Bu sözleşme ile alacaklı kendini garanti altına alır ve sözleşmedeki hükümlere göre borcun tahsilini ilgili şartların oluşması durumunda kefilden yapabilir. Kefalet sözleşmesi, mevcut ve geçerli olan...
30.10.2019