Etiket: Kefile İcra

Müşterek borçlu ve müteselsil kefil, borç veren alacaklının vadesinde ödenmeyen borç için asıl borçluya başvurmadan direkt kefil aleyhine takibe geçebildiği durumdur. Son dönemlerde kredilerin ödenmesinde yaşanan sorunlara bağlı olarak bankaların ve diğer finans kuruluşlarının aldıkları farklı önlemler ve başlattıkları farklı uygulamalar vardır. Müşterek borçlu ya da müteselsil kefil uygulaması da...
30.10.2019
Başkasının borcunu ödemeyi taahhüt etme kefalet olarak ifade edilir. Kefaletin kendi içinde farklı türleri vardır, fakat en basit ifade ile kişinin, başka birinin borcunu üstlenmesi, sen ödeyemezsen ben öderim demesi gibi bir durumdur. Bekar olan bireyler bu kararı kendi başlarına alabilirler. Fakat evli olan bireylerin böylesine bir kararı alabilmeleri için...
28.09.2019
Kefalet, teminat sözleşmelerinin en yaygın kullanılan türüdür. Kefalet sözleşmesi ile kefil olan kimse, bir başkasının birine karşı ifa etmesi gereken borcun, gereği gibi ifa edilmemesi halinde şahsi olarak bu borçtan sorumlu olduğunu taahhüt eder. Borçlunun, alacaklıya olan borcunu ödememesi halinde alacaklı kefile yönelerek alacağının ödenmesini talep eder. Kefil kendisine karşı...
16.11.2018
Bir çok tüketici bankadan kullandığı ürünleri yani kredi, kredi kartı ve ek hesaplar gibi borçlarını ödememeleri durumunda alacaklı olan bankanın da kendince yasal prosedür izlenerek alacağını tahsile yönelik girişimde bulunur. Bu alacak ev kredisi ticari kredi, ihtiyaç kredisi banak kredi kartı yada sağlana kredili mevduat hesapları olabilir yasal süreçler içerisinde...
28.05.2018
Varlık yönetim şirketleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 143 Maddesi kapsamında kurulmuş olan ve bankalar tarafından takibi tahsili zorlaşan yine bankaların yol sonu bilançolarını tutturmak için yasal takibe düşmüş alacaklarını (Kredi kartları, Kredi, vb) ihale usulü ile tüm hak ve alacaklarını devrettiği kurumlardır. kurumlara devretmektedir. 2017 Yılı başlarından çıkan KHK ile kamu...
12.04.2018
Kefillik en çok alışverişlerde ve bankalarda kullanılan kredilerde karşımıza çıkmaktadır, borçlu borcunu düzenli ödediği sürece kefil olan için çok ta sorun teşkil etmez. Ancak kişinin borcunu aksatması ve akabinde ödememesi durumunda alacaklı kefili borcun ödenmesi için taciz eder hatta işin sonu icraya ve fiili hacze kadar gider. Aslında çok ayrıntılı...
04.04.2018