Etiket: kıskançlıktan kurtulma

Kıskançlık ile mücadele, her şeyden önce onun normal ve anormal boyutu arasındaki farkı iyi bilmekle mümkündür. En kısa tanımıyla kıskançlık; yoğun sevgiden dolayı sakınma isteği veya çekememek, haset, birinin sahip olduğu şeylerden rahatsızlık duyma, onun bu şeylere lâyık olmadığını düşünmemek ve elinden gitmesini istemek şeklinde tanımlanır. ‘Sakınma’ biçimindeki kıskançlığa bir...
23.06.2023