Etiket: Miras

Yasal Mirasçı Kimlerdir? Doğum gibi ölüm de doğal bir süreçtir. Nasıl ki doğumla birlikte bazı haklara sahip oluyorsak (yaşam hakkı, sağlık hakkı vb gibi ) ölümle de yasal bağımız ya da hukuki bağımız olan kişiler bazı haklara sahip olur. Miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılar için hukuki süreç başlamış olur. Miras...
25.06.2023
Kişinin ölümü beraberinde birçok hukuki sonucu doğurur. Bu sonuçlardan biri de geride bıraktığı mirastır. Miras, miras bırakanın geride kalanlara bıraktığı mal, parasal hak ya da borçlar vb. olabilir. Miras bırakanın mirası, yasal mirasçılarına kalır. Miras bırakanın yasal mirasçıları; kan hısımları, eşi, evlatlığı ya da devlet olabilir. Miras bırakanın yasal mirasçısı...
25.08.2021
Miras, ölen kişinin arkasında bıraktıklarına verilen genel isimdir. Mirastan, sadece yasal varisler pay alabilir. Yasal varisler ise bunu resmi olarak belirtmek için noterler ya da Sulh Hukuk Mahkemeleri aracılığıyla veraset ilamı almalıdır. Fakat mirastan pay almak istemeyen kişilerin reddi miras hakkı vardır. Peki, reddi miras nedir, şartları nelerdir, isteyen herkes...
05.05.2019