Etiket: Nafaka

Nafaka Şartları Nelerdir; Nafaka İslam Hukuku’ndan beri hukukumuzda var olan bir tedbirdir. Amaç; ayrılık sonucu maddi anlamda zorluğa düşen kadının yaşamını devam ettirebilmesi için erkek tarafından bakım masraflarının evlilik sonrasında da yüklenmesidir. Aşağıdaki nafaka çeşitlerinden bazıları boşanma devam ederken hakim tarafından kadına verilmesine karar verilirken bazısının da boşanma sonrası karara...
21.08.2021
Evlenme gibi boşanma da doğal bir süreçtir. Kadın ve ya erkek için evlendiğinde kimin olduğu önemli değil zaten benim malım senin malındır anlayışı vardır ancak olay boşanmaya gelince bu durum değişir. Taraflar malları bölüşmeye başlarlar ve arada ayrılıklar çıkar işte burada kanunlar ve hukuk devreye girer. Kanunlarda ve Yargıtay Kararları’nda...
19.08.2021
İştirak nafakası, velayeti kendisine verilmeyen çocukların masraflarının karşılanması için hükmedilen nafakadır. Bu nafakaya karar verilmesi için mahkeme tarafından herhangi bir talep beklenmez ve direkt olarak karar verilir. Ayrıca nafaka kararı için boşanmada eşlerin hangi ölçüde kusurlu olduğuna da kesinlikle bakılmaz. Buradaki temel amaç; çocukların eğitim, sağlık, yeme, içme, barınma, kültür...
30.10.2019
Yardım nafakası, yoksulluğa düşecek ya da düşmüş olan alt soy, üst soy ve kardeşlere talep edilmesi durumunda dava tarihinden itibaren ödenmeye başlayan nafakadır. Nafaka denildiği zaman akla direkt boşanma vakaları gelir ve bütün nafakaların boşanma ile ilgili olduğu düşünülür. Yardım nafakasında ise böyle bir durum söz konusu değildir. Bu nafakanın...
30.10.2019
Yoksulluk ve iştirak nafakası, boşanma davasına bağlı olarak oluşan yeni durum sebebiyle verilmesi gereken nafakalardır. Bu nafakaların kime ve hangi miktarda ödeneceğine dair net bir rakamdan bahsedilemez, fakat uygulama yöntemleri ile ilgili belirlenen genel çerçeveye göre hareket edilir. Öncelikle yoksulluk nafakası ile iştirak nafakasının birebir aynı olmadığının bilinmesi gerekir. Boşanma...
30.10.2019
Nafaka, Aile bütünlüğün bozulması ve bunun Aile Mahkemesinde boşanmaya esas olacak şekilde dava konusu edilmesi halinde ayrık durumunda yoksunları düşecek olan eşe (Kadın veya Erkek) fark etmez Mahkeme tarafından asgari geçimin temini için geliri olan eşten kesinti yapılarak yoksunluğa düşmesi muhtemel eşe belli periyotlar halinde ödenen paradır. Nafaka bağlanması ve...
03.04.2018