Güncel Bilgi

Pert kaydı

Bir aracın hasar kaydını öğrenme, sigortalı bir aracın sigorta teminatları içerisinde yer alan hasarlardan birisini alması ve buna bağlı olarak oluşan hasarın sigorta şirketi tarafından karşılanarak bunun kaydının öğrenilmesidir. Daha açık bir ifade ile sigorta kapsamında olan hasarların bedeli, sigorta şirketleri tarafından ödenir ve bu ödeme, sisteme araç plakası üzerine...
Araba pert kaydı, bir aracın geçirdiği kaza sonucunda %70 ve üzerinde hasar almasıdır. Buradaki oran, kasko sigortasındaki değerdir. Bir aracın sigorta teminatı altında olan tehlikelerden birisine bağlı olarak %70 ve üzerinde hasar alması üzerine araç pert olarak kabul edilir ve aracın plakasına pert kaydı düşülür. Pert kaydının oluşturulmasının temel nedeni,...
Pert total, sigorta yaptırılan araçların, sigorta poliçesinde verilen teminatlar içerisinde yer alan hasarlardan birisini alması sonucunda onarılamaz ve tamamen kullanılamaz duruma gelmesidir. Aslında araçların tamamen onarılamaz duruma gelmesi söz konusu değildir, fakat onarım için yapılacak masrafın aracın değerinden fazla olması sebebiyle böyle bir uygulamaya gidilir ve araç perte çıkarılır. Pert...