Etiket: Reddi Miras

Yasal Mirasçı Kimlerdir? Doğum gibi ölüm de doğal bir süreçtir. Nasıl ki doğumla birlikte bazı haklara sahip oluyorsak (yaşam hakkı, sağlık hakkı vb gibi ) ölümle de yasal bağımız ya da hukuki bağımız olan kişiler bazı haklara sahip olur. Miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılar için hukuki süreç başlamış olur. Miras...
25.06.2023
Bizim değerli kişileri kaybetmek çok ama çok üzücü bir durum. Hayatın gerçeklerinden biriside kabul etmesi ne kadar zor olsa da sevdiklerimizin kaybını yaşamaktır. Ancak ünlü atasözünde olduğu gibi, ölüm hak miras helaldir. Yakınlarımızdan birisini kaybedince bize kalan miraslar arasında vefat eden yakınımızın banka hesabındaki paralarda olabilir. Peki, Ölen Kişinin Bankadaki...
27.08.2022
Kişinin ölümü beraberinde birçok hukuki sonucu doğurur. Bu sonuçlardan biri de geride bıraktığı mirastır. Miras, miras bırakanın geride kalanlara bıraktığı mal, parasal hak ya da borçlar vb. olabilir. Miras bırakanın mirası, yasal mirasçılarına kalır. Miras bırakanın yasal mirasçıları; kan hısımları, eşi, evlatlığı ya da devlet olabilir. Miras bırakanın yasal mirasçısı...
25.08.2021
Dizilerde, filmlerde hatta gerçek hayatta sıkça duyarız seni evlatlıktan reddediyorum, mirasımdan zırnık bile alamazsın. Peki, gerçek hayatta çocuğunuzu evlatlıktan reddedebilir misiniz? Öncelikle şunu belirtmekte fayda var bizim hukukumuzda evlatlıktan reddetmek diye bir kavram ve bu kavrama bağlanmış hukuki sonuç yok. İsteseniz de istemeseniz de çocuğun anne babası olarak kalacaksınız.  Çocuğunuzla...
16.08.2021
İnsanlar, vefat ettiklerinde arkalarında bıraktıklarına genel olarak miras denilir. Miras, sadece maddi değeri olan taşınmaz ve taşınırlar olmayıp, borçlar da bu kapsamdadır. Bunların tamamı yasal varislere, bırakılan vasiyete uygun bir şekilde paylaştırılır. Fakat ortada bir vasiyet yoksa bu defa bütün varislere eşit olacak şekilde mirasın paylaştırılması söz konusu olur. Bu...
05.05.2019
Miras, ölen kişinin arkasında bıraktıklarına verilen genel isimdir. Mirastan, sadece yasal varisler pay alabilir. Yasal varisler ise bunu resmi olarak belirtmek için noterler ya da Sulh Hukuk Mahkemeleri aracılığıyla veraset ilamı almalıdır. Fakat mirastan pay almak istemeyen kişilerin reddi miras hakkı vardır. Peki, reddi miras nedir, şartları nelerdir, isteyen herkes...
05.05.2019
Bankalardan hizmet alan kişilerin bankada hesabı da olabilir veya kullandığı kredi, kredi kartı gibi ürünlerden dolayı borçları bulunabilir. Bu yazımızda kişinin vefat etmesi halinde borçları ne olur silinir mi? Bankada parası varsa Nasıl çekilir gibi sorularına en azından sizlere genel bir bilgi vermek amacıyla cevap vermeye çalışacağız. Ölen Kişinin Kredi...
30.04.2018
Günümüzde oldukça fazla yaşanan  finansal sorunların başında banka kaynaklı borçlar veya benzer şekilde borçlanmadan kaynaklı belgeye bağlı icra takipleri ve akabinde gelen icralar. Bu yazımızda özellikle evlilikte eşe gelen icra diğer eşin maaşına veya edinilmiş mallarına icra konması ile sonuçlanır mı? izaha çalışalım aslında bir alanda irdelenmesi gereken bir husus...
03.04.2018