Etiket: Rücu Davası

Kefalet, teminat sözleşmelerinin en yaygın kullanılan türüdür. Kefalet sözleşmesi ile kefil olan kimse, bir başkasının birine karşı ifa etmesi gereken borcun, gereği gibi ifa edilmemesi halinde şahsi olarak bu borçtan sorumlu olduğunu taahhüt eder. Borçlunun, alacaklıya olan borcunu ödememesi halinde alacaklı kefile yönelerek alacağının ödenmesini talep eder. Kefil kendisine karşı...
16.11.2018
Kefillik en çok alışverişlerde ve bankalarda kullanılan kredilerde karşımıza çıkmaktadır, borçlu borcunu düzenli ödediği sürece kefil olan için çok ta sorun teşkil etmez. Ancak kişinin borcunu aksatması ve akabinde ödememesi durumunda alacaklı kefili borcun ödenmesi için taciz eder hatta işin sonu icraya ve fiili hacze kadar gider. Aslında çok ayrıntılı...
04.04.2018