Etiket: Senet

Tefeci, nakde sıkışan şahıs ve şirketlere Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun izni dışında faiz ve ücret karşılığında borç para veren kişidir. İnsanlar paraya ihtiyaçları olduğu zaman ilk olarak bankalardan uygun faizlere kredi almaya çalışır ancak bankalar kredi vermek için birçok kritere bakmaktadır. Bu kriterlere uymayan şahıslar genellikle halk dilinde tefeci dediğimiz kişilerden borç para alma...
21.11.2018
Türk Ticaret Kanununda bono olarak tabir edilen ancak halk dilinde senet olarak bilinen kıymetli evrakların vadesinden önce belirli komisyonlar ödenmek üzere nakde çevrilmesine senet kırdırma denir. Birine borcu olan kimse, borcuna karşılık belirli vadelerle ödenmek üzere senet keşide edebilir. Lehine senet keşide edilen kimse ise; senedin şeklen yetkili madden haklı...
16.11.2018
Faktoring, ticari faaliyet gösteren şirketlerin, küçük esnafın yurtiçine yahut yurt dışına sattığı mal ve hizmetlere karşılık bulunan uzun vadeli alacaklarını faktöring şirketine devrederek bunun karşılığında finansman sağlamasıdır. Faktöring veren firmalar, temlik aldıkları alacaklara karşılık tahsilat, garanti veya finansman desteği verirler. Bu kapsamda, henüz daha gelişme aşamasında bulunan küçük şirketler, uzun...
16.11.2018
Bankalardan hizmet alan kişilerin bankada hesabı da olabilir veya kullandığı kredi, kredi kartı gibi ürünlerden dolayı borçları bulunabilir. Bu yazımızda kişinin vefat etmesi halinde borçları ne olur silinir mi? Bankada parası varsa Nasıl çekilir gibi sorularına en azından sizlere genel bir bilgi vermek amacıyla cevap vermeye çalışacağız. Ölen Kişinin Kredi...
30.04.2018
Türk Ticaret Kanuna göre senetlerde zamanaşımı üç (3) olarak belirlenmiştir belirtilen süre içerisinde tahsile ilişkin işlem tesisi yapılması yani icra başlatılması gerekmekte ayrıca +1  yıl zamanaşımı ise TTK 732’den kaynaklanan “Sebebsiz Zenginleşme” bahsi ile dava açma süresi sonunda işlem tesis edilmez ise senet zamanaşımına kendiliğinden düşmüş olur. Buradan anlaşılacağı üzere...
17.04.2018