Etiket: Soruşturma

Soruşturma ve kovuşturma, kişinin yapmış olduğu eylemlerin suç oluşturup oluşturmadığının belirlemesi için yapılan bir süreç sonunda, elde edilen bulgulara göre yargılanması gerektiğine karar verilmesi ve yargılandığı sürecin tamamıdır. Soruşturma ve kovuşturma arasında ciddi bir ilişki vardır, fakat bu kavramların anlamları tamamen farklıdır. Dolayısıyla ikisini aynı ifadelerle tanımlamak genellikle doğru kabul...
30.10.2019