Etiket: Tahliye Davası

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ nun 339 maddesinden itibaren konut ve çatılı işyerlerine ilişkin kira hükümleri yer almaktadır. Burada da kira sözleşmeleri belirli süreli ve belirsiz süreli olarak düzenlenebilmektedir.  Kira sözleşmelerinin belirli süreli mi yoksa belirsiz sürelimi olması kira sözleşmelerinin sona erdirilmesi amacıyla yapılacak ihbar/ ihtar/fesih bildirimlerinin süresi bakımından önem...
18.08.2021