Güncel Bilgi

Taşınmaz Niteliği

Ana taşınmaz niteliği, kat mülkiyetine ve kat irtifakına konu olan bütün taşınmazlardır. Daha açık bir ifade ile üzerinde yapı bulunan ya da bulunmayan gayrimenkullerin tamamı, ana taşınmaz niteliği taşır. Bu husus, kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanır ve bu kanuna göre taşınmazın esas yapısına, ana gayrimenkul ya da ana taşınmaz denir. Bir taşınmazın...