ref: refs/heads/v3.0

Etiket: Teminat Senedi

Teminat senedi, Türk Ticaret Kanunu yahut Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olmayan, ticari hayatın uygulamaları ile ortaya çıkmış ticari bir senettir. Teminat senetleri; bir sözleşme uyarınca taahhüt edilen mal veya hizmetin gereği gibi yerine getirilmemesi yahut hiç yerine getirilmemesi halinde karşılıklı güvence sağlaması amacıyla kullanılmaktadır. Ticaret hayatında birinden bir mal veya...
04.12.2018
Kambiyo senedi, Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiş ve ticari hayatta ödeme aracı olarak kullanılan bir kıymetli evrak türüdür. Kıymetli evraklar içerisinde yer almasına rağmen kendine has özelliklere sahip olan kambiyo senetleri; çek, bono ve poliçe olmak üzere üçe ayrılırlar. Tedavül kabiliyeti sayesinde ticari hayatın değişilmez araçlarından olan kambiyo senetleri,...
04.12.2018