ref: refs/heads/v3.0

Etiket: Teşebbüs

Hukukta teşebbüs, kişinin suç işlemek için eylemlerine başlamış olmasına karşın elinde olmayan nedenlerden dolayı bu eylemler tamamlanamamış ve hukukta belirtilen suçun gerçekleşmemiş olmasıdır. Bu durum Türk Ceza Kanunu’nun 35.maddesinde yer alır. İlgili maddedeki hükümlere göre suça teşebbüs iki farklı şekilde gerçekleşir. Bunlar şu şekildedir: Kişi, suç olan eylemlerine başlar ve...
30.10.2019