Etiket: Tüzel Kişi

Gerçek ve tüzel kişi, hukukta bir takım işlemlerin daha kolay yapılması için geliştirilen kavramlardır. Bu kavramların birbiri arasındaki ilişki, ikisinin aynı kavram olduğu anlamına gelmez. Bahse konu kavramlar farklı anlamlara gelir, fakat bunların arasında direkt bir ilişki vardır. Gerçek kişi; sağlam bir şekilde dünyaya gelen kişinin ölüm anına kadar hukuken...
30.10.2019