ref: refs/heads/v3.0

Etiket: Zamanaşımının Kesilmesi

Zamanaşımının kesilmesi, hakimin, borçlunun, alacaklının ya da benzer durumdaki kişinin sergileyeceği belli eylemlerine bağlı olarak oluşan zamanaşımının yanması ve sıfırlanması, bunun ardından da zamanaşımının yanmasına neden olaydan itibaren yeni bir zamanaşımı süresinin işlemeye başlamasıdır. Zamanaşımı, belirli bir eyleme karşı isteğe bağlı harekete geçilebilecek süre olarak tanımlanabilir. Örneğin bir suça ilişkin...
30.10.2019