İcra ile Satılan Ev Arsa Tarlaya İptal Davası Açılabilir Mi?

Borçluların borçlarını ödememesi durumunda alacaklılar bunları devlet gücüyle tahsil etmek için icra dairelerinden icra takibi başlatabilir. İcra takibi başladıktan sonra borçluya ödeme emri gönderilir. Bu aşamadan sonra borçlu için 7 günlük süre başlar. Bu süre içinde borç ödenmez ya da borcun hatalı olduğuna dair itiraz yapılmazsa, borç kesinleşir. Ödeme emri sonrasında kesinleşen borç için alacaklı … İcra ile Satılan Ev Arsa Tarlaya İptal Davası Açılabilir Mi? okumayı sürdür