Hukuk TÜMÜ
İdari takip süreci, bankaya olan borcun ödenmemesi durumunda banka tarafından telefon, avukatlar, SMS ve e-,posta üzerinden borçluların uyarılması ve borcun ödenmesini isteme talebidir. İdari takipte hukuki bir işlem söz konusu değildir ve sadece uyarma, hatırlatma ve bilgilendirme durumları söz konusudur. Bankalar tarafından idari takibin başlatılabilmesi için belirli bir süre borcun...
Bir çok tüketici bankadan kullandığı ürünleri yani kredi, kredi kartı ve ek hesaplar gibi borçlarını ödememeleri durumunda alacaklı olan bankanın da kendince yasal prosedür izlenerek alacağını tahsile yönelik girişimde bulunur. Bu alacak ev kredisi ticari kredi, ihtiyaç kredisi banak kredi kartı yada sağlana kredili mevduat hesapları olabilir yasal süreçler içerisinde...
İbra, Arapçadan Türkçeye geçmiş bir kelime olup, temize çıkarma ve aklamadır. Bu ifade hukuki olarak çok sık kullanılırken, beraat anlamına oldukça yakındır, fakat beraat ile kesinlikle aynı anlamda değildir. Daha açık bir ifade ile beraat, adli yargılamalarda kullanılan bir ifade iken, ibra ise idari anlamda kullanılan bir ifadedir. Beraat genellikle...
Hukukta zaman aşımı, hukuk kuralları çerçevesinde belirli bir süre içinde gerçekleşmesi gereken eylemin gerçekleşmeyerek kişinin hak kaybına uğraması ya da bir hak elde etmesidir. Söz konusu terim genellikle ceza hukukunda ve borçlar hukukunda çok sık kullanılır. Hukukta meydana gelen zaman aşımı, genel olarak kişinin hak kazanması şeklinde sonuçlanır. Fakat her...
Hepimiz günlük hayatımızda bir suçun faili ya da mağduru olabileceğimiz gibi, bir suçun işlendiği zamana ve suçun işlenişine de şahit olabiliriz. Gece evimizde bulunduğumuz sırada lavabo ihtiyacı için kalktığımızda evimizde hırsızın bulunması nedeniyle o an hırsızlık olayına şahit oluruz ve aynı zamanda bu suçun mağduru konumuna geliriz. Otobüste yolculuk yaparken...
İcra, alacaklının borçludan alacağını tahsil edemediği durumlarda hukuki yollara başvurması ile işleyen sürece verilen isimdir. Bu süreç tamamı ile devlet eli ile gerçekleşmektedir. İcra süreci icra müdürlüğündeki icra takibi bölümleri ile gerçekleşmektedir. İcra takibi başlatmadan önce uygulanması gereken birtakım prosedürler vardır. Bu prosedürler ışığında alacaklı önce bir avukat desteği ile birlikte...
Bu yazımızda birçok tüketicinin dertli olduğu bir konu olan maaş haczi sırasında bulunan bankanın maaş hesabına bloke koyması konusundan bahsedeceğiz. Ya da sizlerin en çok aklına gelen bir soru olan maaş hesabına bloke konur mu sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız. Bankalardan herhangi bir kredi çekme durumunuz olduğunu varsayalım. Kredi çekerken maaş bordronuzu...
Genelde herkes kendi işini bizzat kendi yapar ancak bazı kişiler için bu durum maddi ya da hukuki açıdan mümkün olmayabilir. Temsil, bir başkası adına ve hesabına yetkili olarak hukuki ya da maddi işlem yapılabilmesidir. Temsil kurumu hukukumuzda sıkça kullanılır ve Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Temsilci atanmasında amaç kişinin kendi adına...
Borçlunun bir kimseye olan borcunu zamanında tam ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi halinde, alacaklı İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde devlet eliyle borçludan alacağını tahsil edebilmek için borçluya karşı icra takibi başlatabilir. İcra takibi genel anlamıyla; alacaklının borçludan alacağını almaya, ticaret hayatını daha güvenilir kılmaya hizmet eden bir hukuki yoldur. Kısaca...
Nedir? TÜMÜ
Yasal Mirasçı Kimlerdir? Doğum gibi ölüm de doğal bir süreçtir. Nasıl ki doğumla birlikte bazı haklara sahip oluyorsak (yaşam hakkı, sağlık hakkı vb gibi ) ölümle de yasal bağımız ya da hukuki bağımız olan kişiler bazı haklara sahip olur. Miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılar için hukuki süreç başlamış olur. Miras...
Terkin belgesi, Türk bayrağına geçiş işlemleri esnasında sağlanan istisnai durumdan yararlanmak için tekne üzerine yer alan yabancı ülke bayrağı ile yasal bağların tamamen koparılmasını sağlayan belgedir. Bilindiği gibi yat ve benzer deniz aracı alanlar, yasal prosedürler için ilk başta farklı bir ülke bayrağını alırlar. Bunun farklı nedenleri vardır, fakat bir...
Hukukumuzda sözleşmeler tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla kurulur. Bu durumda tarafların yapmak istedikleri ve yaptıkları sözleşmeler aynıdır. Muvazaa; tarafların karşılıklı olarak bir hukuki işlemi yaparken, 3.kişileri aldatma kastıyla hareket edip kendi aralarında hüküm ve sonuç doğurmayacak anlaşmalardır. Ancak muvazaa da taraflar; gerçek iradelerinin dışında görünüşte farklı işlem yaparak...
Provizyon, bankacılık sisteminde para çekme, kredi kartı kullanma ve benzer işlemlerin güvenliğinin sağlanması için elektronik ortamda yapılan kontrollerdir. Örneğin kredi kartı ile harcama yapmak istediniz, bu sırada elektronik ortamda kartın limitinin olup olmadığı, iptal ve çalıntı durumu gibi kontroller yapılır. Bunların hiçbirisini fark etmezsiniz, fakat tamamı her işlemde mutlaka gerçekleştirilir....
Borçlunun bir kimseye olan borcunu zamanında tam ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi halinde, alacaklı İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde devlet eliyle borçludan alacağını tahsil edebilmek için borçluya karşı icra takibi başlatabilir. İcra takibi genel anlamıyla; alacaklının borçludan alacağını almaya, ticaret hayatını daha güvenilir kılmaya hizmet eden bir hukuki yoldur. Kısaca...
Sendikal Tazminat Nedir? Nasıl Alınır? Sendikal tazminat alma koşulları nelerdir? Sendikal Tazminat Hesaplama 2020 hakkında merak ettikleriniz için tıklayın.