Banka & Finans
  30 Mart 2024

  ATM Günlük Para Çekme Limiti Nasıl Arttırılır?

  ATM günlük para çekme limiti nasıl arttırılır konusuna geçmeden önce, öncelikle banka kurallarını anlamanın ve…
  İcra ve Hacizler
  1 Şubat 2024

  İcradan Satılan Ev, Arsa, Tarla Almanın Riskleri

  İcra takibi, borçluların borcunu ödememesi nedeniyle alacaklı tarafından başlatılır. Alacaklı, icra takibini kesinleştirmek amacıyla borçluya…
  İcra ve Hacizler
  1 Şubat 2024

  İcra ile Satılan Ev Arsa Tarlaya İptal Davası Açılabilir Mi?

  Borçluların borçlarını ödememesi durumunda alacaklılar bunları devlet gücüyle tahsil etmek için icra dairelerinden icra takibi…
  İcra ve Hacizler
  1 Şubat 2024

  İcrada Haczedilemeyen Mallar Nelerdir?

  Ev kredileri, araç kredileri, iş yeri kredileri derken kredi çekmek herkes için bir rutin haline…
  İcra ve Hacizler
  1 Şubat 2024

  İcra Borcundan Kurtulmak Mümkün Mü?

  İcra takibi, alacaklının borçludan alacağını alabilmek amacıyla başvurduğu yasal bir yoldur. Alacaklının takip talebi ile…
  Banka Sorunları
  1 Şubat 2024

  Banka Geciken Borçlar İçin Noterden Gelen İhtarname ve Sonuçları 

  İhtarname, Noterlik Kanunu kapsamında insanların kanun, yönetmelik, sözleşme, örf ve adetten doğan haklarını, karşı tarafa…
  Hukuk
  1 Şubat 2024

  Senetlerde Zamanaşımı Süresi

  Türk Ticaret Kanuna göre senetlerde zamanaşımı üç (3) olarak belirlenmiştir belirtilen süre içerisinde tahsile ilişkin…
  İcra ve Hacizler
  1 Şubat 2024

  Kefile İcra Gelir mi Reddi Rücu ve Yükümlülüğü Nedir?

  Kefillik en çok alışverişlerde ve bankalarda kullanılan kredilerde karşımıza çıkmaktadır, borçlu borcunu düzenli ödediği sürece…
  İcra ve Hacizler
  1 Şubat 2024

  Nafaka Hacze Konu Edilir mi?

  Nafaka, Aile bütünlüğün bozulması ve bunun Aile Mahkemesinde boşanmaya esas olacak şekilde dava konusu edilmesi…
  İcra ve Hacizler
  1 Şubat 2024

  İcra Dosyası Nasıl Kapatılır? Mevcut Hacizler Nasıl Fek Edilir?

  Belirli bir borcun ödenmemesi halinde başlatılan icra takiplerine ilişkin olarak birçok borçlu, borcun nasıl oluştuğunu,…
  Başa dön tuşu