ref: refs/heads/v3.0
  Hukuk
  TÜMÜ
  Hukuki kovuşturma, savcı ve emniyet güçleri tarafından yürütülen soruşturma evresinde elde edilen delillere göre düzenlenen iddianamenin ilgili mahkeme tarafından kabul edilerek başlanan yargılama sürecidir. Soruşturma evresinin aksine kovuşturma mahkeme tarafından yapılır ve mahkeme bu süreçte bütün kurum ve kuruluşlardan bilgi talep edebilir. Soruşturma safhasında savcı tarafından gerekli deliller bulunamaz ve...
  Resmi evrakta sahtecilik zamanaşımı, söz konusu suç işlendikten hemen sonra savcılığa bildirilmeyip, bunun üzerinden de belirli bir zaman geçmesidir. Bu duruma genel olarak zamanaşımı denilir ve bu durumda ilgili suç için savcılığa başvurulsa dahi herhangi bir soruşturma açılamaz. Resmi evrakta sahtecilik suçunun etkili bir şekilde soruşturulması için hızlı bir şekilde...
  İhtiyati haciz, borçlunun mal kaçırmasını engellemek için yetkili mahkemeler tarafından borçlunun mallarına konulan tedbir kararıdır. İhtiyati haciz ile normal haciz arasında ciddi farklılıklar vardır ve bundan dolayı karıştırılmaması gerekir. İhtiyati haczin gerçekleşebilmesi için karar veren mahkeme, genellikle borcun %15’i kadar teminat talep eder. Bu teminat, borçludan değil, alacaklıdan istenir. Eğer...
  Alacaklının alacağını tahsil etmek amacıyla giriştiği icra takiplerinde, icra müdürlüğü etkin olarak rol alır. Takip talebinin kabulünden, haciz işlemlerinin yapılmasına, haczedilen malların satışına kadar tüm işlemler icra müdürlüğü nezaretinde yapılır. Türk İcra Hukuku, şekli bir yapı benimsemesi nedeniyle; icra takibinin her aşamasında yapılması gereken işlemler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İcra müdürlüğünde...
  Nafaka, birçok kişi tarafından düzenli olarak alınan ve hukuki olarak dayanağı olan parasal bir katkı olarak ele alınabilmektedir. Nafaka hakkında ise merak edilen birçok soru bulunmakta. Nafaka nedir? Nafaka türleri nelerdir? Nafaka almak için gerekli olan koşullar nelerdir? Nafaka hakkında merak edilen birçok sorunun cevaplarını sizler için derledik. İşte Nafaka...
  Adi suç, yasalarda açıkça yer almamasına rağmen ahlak düzenin keskin bir şekilde reddettiği, toplumun sert bir şekilde tepki gösterdiği ve utanç duygusunun oluşmasına neden olan suçlardır. Tekrar belirtmek gerekirse adi suç ile ilgili herhangi bir tanımlama yasalarda yer almaz, buna karşın bazı kanun maddelerinde yüz kızartıcı suç ifadesi geçer. Yüz...
  Müşterek borçlu ve müteselsil kefil, borç veren alacaklının vadesinde ödenmeyen borç için asıl borçluya başvurmadan direkt kefil aleyhine takibe geçebildiği durumdur. Son dönemlerde kredilerin ödenmesinde yaşanan sorunlara bağlı olarak bankaların ve diğer finans kuruluşlarının aldıkları farklı önlemler ve başlattıkları farklı uygulamalar vardır. Müşterek borçlu ya da müteselsil kefil uygulaması da...
  Tapuda terkin etmek, bir ayni hakkın sona erdirilmesi ya da yolsuz hale gelmiş olan bir tapu sicilinin düzeltilmesi için yapılan işlemdir. Terkin, kelime anlamı olarak üzerini çizmek, iptal etmek ve geri almak anlamlarında kullanılır. Tapudaki işlemlerin iptal edilmesi ve geri alınması için tapuda terkin etmek ifadesi kullanılır. Ayrıca bu ifade;...
  Borçların normal yoldan tahsil edilememesi durumunda, icra takibi devreye girer. İcra takibi, borcun devlet gücüyle tahsil edilmesi anlamına gelir. Fakat buradaki devlet gücü, borçlunun kapısına dayanılarak zorla borcun tahsili değildir. Devlet gücü, ilgili kanunların uygulanmasıdır. Bu kanunlardaki en önemli hususlardan birisi de ödeme emrinin tebliğidir. Bu yazımızda tebliğ edilmeyen icra...
  Nedir?
  TÜMÜ
  minimal tasarımlar nasıl gerçekleştirilir? Minimal tasarımların püf noktaları nelerdir? minimal tasarımlar hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda derledik.
  İnsanlarla iç içe yaşadığımız için günlük hayatta tanıdığımız tanımadığımız birçok kişiyle farkında olmasak da aslında hukuki ilişki kurarız. Bu hukuki ilişkiler zinciri evin kapısından çıkıp tekrar eve girene kadar devam eder. Çalıştığımız yere giderken kullandığımız vasıtalarda ister istemez insanlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içine gireriz. İş yerinde iş...
  Kasko muafiyet, kasko kapsamındaki hasarların karşılanmasına ilişkin bedelin, belirli bir miktarının sigortalı tarafından karşılanmasıdır. Normalde araç hasarlarının tamamı kasko tarafından karşılanır ve sigortalının herhangi bir ödeme yapması gerekmez. Fakat kasko muafiyet durumunda farklı bir uygulama söz konusu olup, ödemenin bir miktarı araç sahibi tarafından yapılır. İnsanların beklentilerine cevap vermek için...
  İş Bankası imece kart, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi ve tohum, fide, mazot gibi tarımsal ihtiyaçlarına finansman sağlaması amacıyla İş Bankası tarafından verilen imece kredisinin kullanımını sağlayan karttır. Türkiye’nin en büyük ikinci piyasa hacmine sahip olan İş Bankası, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları düşünerek, tarımsal üretimin sekteye uğramaması ve üretimin artması...
  Ana taşınmaz niteliği, kat mülkiyetine ve kat irtifakına konu olan bütün taşınmazlardır. Daha açık bir ifade ile üzerinde yapı bulunan ya da bulunmayan gayrimenkullerin tamamı, ana taşınmaz niteliği taşır. Bu husus, kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanır ve bu kanuna göre taşınmazın esas yapısına, ana gayrimenkul ya da ana taşınmaz denir. Bir...
  Bitcoin soğuk cüzdan, Bitcoin, Ethereum, Ripple gibi kripto paraların güvenli olarak tutulmasına imkan veren offline bir cüzdan hesabıdır. Sıcak cüzdanlardan farklı olarak internet ile bağlantısı olmayan soğuk cüzdanların hacklenmesi mümkün değildir. Nitekim daimi olarak kripto para alım satımı yapmayan kişilere; Bitcoinlerini soğuk cüzdanlarda bekletmeleri tavsiye edilir. Teknolojinin hızla gelişmesi ve...