Güncel Bilgi
İcra Yasal Takip
TÜMÜ
İcra takibi, bir takip talebi ile başlayan ve en son borçlunun menkul yahut gayrimenkullerinin satılmasına, paraların alacaklılar arasında paylaştırılmasına kadar...
Farklı borçlardan dolayı araçlara icra gelmesi, çok sık yaşanan olaylardan birisidir. Alacaklı olan taraflar, icra dairesine giderek yakalama kararı çıkarabilir....
İnsanlar, bankalardan aldıkları kredilerin taksitlerini, farklı kurumlardan aldıkları elektrik, su, internet vb. gibi hizmetlerin bedellerini gününde ödemedikleri taktirde; bu kurumlar...
Alacaklılar tarafından borçlulara karşı başlatılan ilamsız icra takiplerinde, borçlu tarafından hem borç miktarının hem vekalet ücretinin hem de icra takip...
Alacaklının alacağını tahsil etmek amacıyla giriştiği icra takiplerinde, icra müdürlüğü etkin olarak rol alır. Takip talebinin kabulünden, haciz işlemlerinin yapılmasına,...
Alacaklının, para yahut para olmayan bir konu ile ilgili olarak mahkemeden aldığı karara (mahkeme ilamı) dayanarak başlattığı takibe ilamlı icra...
Nedir Nasıl Yapılır-Açılır
TÜMÜ
Enerji kimlik belgesi (EKB), 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde çıkartılan binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketimin sınıflandırması, sera...
İŞKUR, İşte Anne Projesi ile işsiz anneleri de çalışma hayatına dahil etmek için yeni proje geliştirmiş olup, proje...
Eczanem nerede uygulaması, ülke genelinde 26 bin 416 eczanenin nöbet ve adres bilgisini içeren ve akıllı telefonunuz ile size...