Hukuk

İcra takibi, borçludan alacağını alamayan kişilerin devletin egemen gücünü arkasına alarak parasını tahsil etmesine hizmet eder. Borçlunun icra takibine rağmen borcunu ödememesi halinde alacaklıya; borçlunun mallarını haczettirme, satışa çıkartma gibi haklar verilmiştir. Ancak alacaklının icra takibinde bu kadar güçlü konumda olmasını istemeyen kanun koyucu, borçlunun da haklarını savunabileceği imkanlar vermiştir....
04.07.2023
Hukukta zaman aşımı, hukuk kuralları çerçevesinde belirli bir süre içinde gerçekleşmesi gereken eylemin gerçekleşmeyerek kişinin hak kaybına uğraması ya da bir hak elde etmesidir. Söz konusu terim genellikle ceza hukukunda ve borçlar hukukunda çok sık kullanılır. Hukukta meydana gelen zaman aşımı, genel olarak kişinin hak kazanması şeklinde sonuçlanır. Fakat her...
30.06.2023
İcra takibi, borçluların borcunu ödememesi nedeniyle alacaklı tarafından başlatılır. Alacaklı, icra takibini kesinleştirmek amacıyla borçluya bir ödeme emri gönderir. İcra takibi kesinleştikten sonra alacaklı borçluya ait araç ve gayrimenkulleri İcra Müdürlüğü tarafından alacağını karşılamaya yeter miktarını haczettirebilir. Borçlunun, icra borcunu ödememe konusunda ısrar etmesi halinde alacaklının talebi üzerine borçlunun haczedilen...
30.06.2023
Bu yazımızda birçok emeklinin ve maaş sahibi insanın aklında olan önemli sorulara cevap vermeye çalışacağız. Genellikle bankalardan kredi çekerken, banka sizlerden teminat isterler. Bu teminatlar ev ya da arabanın yanı sıra kişilerin maaşları da olmaktadır. Özellikle de kredi çekerken maaş bordonuzu vermeniz gerekmektedir. Çünkü bankalar çekmiş olduğunuz, ev kredisi, araba...
29.06.2023
Kat irtifakı terkini, tapu kütüğünde yer alan bir hükmün, hak sahibi kişi ya da vekilinin isteğine bağlı olarak kısmen ya da tamamen silinmesi veya hükmün düşürülmesidir. Bu işlem için herhangi bir özel belge istenmemekte ve sadece kişinin hak sahibi olduğunu göstermesi talep edilmektedir. Bunun için istenen belgeler ise kişinin nüfus...
28.06.2023
Birçoğumuz artık ipliği bile internetten alışveriş yaparak alıyoruz. Bu alışverişlerde alıcı ve satıcı fiziksel olarak aynı anda aynı ortamda olmamış oluyor hem de aslında alıcı ürünü görmeden alışveriş yapıyor. Ürünü görmeden alan alıcının haklarının korunması için uzaktan iletişim araçları ile yapılan satışlarda mesafeli satış sözleşmelerinin yapılması zorunludur. Satıcı ya da...
26.06.2023
Yasal Mirasçı Kimlerdir? Doğum gibi ölüm de doğal bir süreçtir. Nasıl ki doğumla birlikte bazı haklara sahip oluyorsak (yaşam hakkı, sağlık hakkı vb gibi ) ölümle de yasal bağımız ya da hukuki bağımız olan kişiler bazı haklara sahip olur. Miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılar için hukuki süreç başlamış olur. Miras...
25.06.2023
Son zamanlarda oldukça çok görülen bir dolandırıcılık yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır kişilerin cep telefonlarına gelen sms ler yada direk aranmak suretiyle bir çok kişi bu şekilde taciz edilmektedir. Hatta aile bütünlüğü sıkıntıya düşenler dahi bulunmaktadır gelen mesajdan kişinin eşi ailesi haberdar olmakta ve bu neyin nesi neyin borcu gibi sözler...
25.06.2023
Kefil, borcun asıl sahibinin borcunu ödememesi ya da ödeyememesi halinde borcu ödeyeceğini taahhüt eden kişidir. Kefil borç ilişkisinde taraf değilken kendi rızası ile borçlu istemi üzerine kendisini borcu ödeme yükümlülüğü altına koyan kişidir. Bir zamanlar ülkemizde birçok kişi başkasının borçlarına kefil oldukları için ve asıl borçlu borcunu ödemediği/ ödeyemediği için...
24.08.2022
Halk arasında kefil olarak da bilinen ve Türk Borçlar Kanununda kefalet sözleşmesi olarak tanımlanan sözleşme günlük hayatımızda her zaman karşımıza çıkabilecek hukuki bir durumdur. Örneğin; bankaya ihtiyaç, konut ya da taşıt kredisi çekmeye gittiğinizde gelirinizin yeterli olmaması ya da kredi notunuzun düşük olması halinde banka size kredi vermek için kefil...
17.08.2022
Günlük hayatımızda adliye ile işi olmayan yok denecek kadar az kişi bulunmaktadır. Kimimiz hukuk davasının tarafı olurken kimimiz de ceza davasının tarafı olmaktadır. Özellikle hukuk davasında birçok uyuşmazlık konusu bilirkişi raporları sayesinde çözüme kavuşturulmaktadır. Bilirkişi düzenleyeceği rapor ile davanın seyrini değiştirmektedir. Yanlış ya da hatalı düzenlenen bilirkişi raporları davanın taraflarının...
11.07.2022
Ev kredileri, araç kredileri, iş yeri kredileri derken kredi çekmek herkes için bir rutin haline geldi. Bu sebeple de biriken kredileri ödemek zorlaştığından genelde vatandaşlar, bankalar tarafından yapılan icra takipleri ile muhatap olmaya başladı. Peki, icra takibi yapılınca hangi mallara icra el koyabilir hangi mallara el koyamaz? Öncelikle malların ve...
22.09.2021