Hukuk

Türk Ticaret Kanuna göre senetlerde zamanaşımı üç (3) olarak belirlenmiştir belirtilen süre içerisinde tahsile ilişkin işlem tesisi yapılması yani icra başlatılması gerekmekte ayrıca +1  yıl zamanaşımı ise TTK 732’den kaynaklanan “Sebepsiz Zenginleşme” bahsi ile dava açma süresi sonunda işlem tesis edilmez ise senet zamanaşımına kendiliğinden düşmüş olur. Buradan anlaşılacağı üzere...
1 Şubat 2024 23:08
Hukukta zaman aşımı, hukuk kuralları çerçevesinde belirli bir süre içinde gerçekleşmesi gereken eylemin gerçekleşmeyerek kişinin hak kaybına uğraması ya da bir hak elde etmesidir. Söz konusu terim genellikle ceza hukukunda ve borçlar hukukunda çok sık kullanılır. Hukukta meydana gelen zaman aşımı, genel olarak kişinin hak kazanması şeklinde sonuçlanır. Fakat her...
30 Haziran 2023 18:25
Kat irtifakı terkini, tapu kütüğünde yer alan bir hükmün, hak sahibi kişi ya da vekilinin isteğine bağlı olarak kısmen ya da tamamen silinmesi veya hükmün düşürülmesidir. Bu işlem için herhangi bir özel belge istenmemekte ve sadece kişinin hak sahibi olduğunu göstermesi talep edilmektedir. Bunun için istenen belgeler ise kişinin nüfus...
28 Haziran 2023 14:38
Birçoğumuz artık ipliği bile internetten alışveriş yaparak alıyoruz. Bu alışverişlerde alıcı ve satıcı fiziksel olarak aynı anda aynı ortamda olmamış oluyor hem de aslında alıcı ürünü görmeden alışveriş yapıyor. Ürünü görmeden alan alıcının haklarının korunması için uzaktan iletişim araçları ile yapılan satışlarda mesafeli satış sözleşmelerinin yapılması zorunludur. Satıcı ya da...
26 Haziran 2023 21:17
Yasal Mirasçı Kimlerdir? Doğum gibi ölüm de doğal bir süreçtir. Nasıl ki doğumla birlikte bazı haklara sahip oluyorsak (yaşam hakkı, sağlık hakkı vb gibi ) ölümle de yasal bağımız ya da hukuki bağımız olan kişiler bazı haklara sahip olur. Miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılar için hukuki süreç başlamış olur. Miras...
25 Haziran 2023 19:20
Kefil, borcun asıl sahibinin borcunu ödememesi ya da ödeyememesi halinde borcu ödeyeceğini taahhüt eden kişidir. Kefil borç ilişkisinde taraf değilken kendi rızası ile borçlu istemi üzerine kendisini borcu ödeme yükümlülüğü altına koyan kişidir. Bir zamanlar ülkemizde birçok kişi başkasının borçlarına kefil oldukları için ve asıl borçlu borcunu ödemediği/ ödeyemediği için...
24 Ağustos 2022 08:38
Halk arasında kefil olarak da bilinen ve Türk Borçlar Kanununda kefalet sözleşmesi olarak tanımlanan sözleşme günlük hayatımızda her zaman karşımıza çıkabilecek hukuki bir durumdur. Örneğin; bankaya ihtiyaç, konut ya da taşıt kredisi çekmeye gittiğinizde gelirinizin yeterli olmaması ya da kredi notunuzun düşük olması halinde banka size kredi vermek için kefil...
17 Ağustos 2022 14:24
Günlük hayatımızda adliye ile işi olmayan yok denecek kadar az kişi bulunmaktadır. Kimimiz hukuk davasının tarafı olurken kimimiz de ceza davasının tarafı olmaktadır. Özellikle hukuk davasında birçok uyuşmazlık konusu bilirkişi raporları sayesinde çözüme kavuşturulmaktadır. Bilirkişi düzenleyeceği rapor ile davanın seyrini değiştirmektedir. Yanlış ya da hatalı düzenlenen bilirkişi raporları davanın taraflarının...
11 Temmuz 2022 15:02
Devletin idari kurumlarınca verilen para cezalarına idari para cezası denir. İdari para cezaları; Bakanlıklar Belediyeler Valilik Kaymakamlık SGK Emniyet Genel Müdürlükler Başkaca idari kurumlar tarafından verilebilir. Örneğin; trafik cezaları, nüfus müdürlüğü tarafından adres bildirimleri için kesilen cezalar, imar kirliliği sebebiyle idari para cezaları, RTÜK tarafından TV’lere kesilen cezalar, SGK tarafından...
15 Eylül 2021 10:51
Evlilik gibi boşanma da eşlere münhasırdır. Her evlilik bir olmadığı gibi her boşanma da aynı olmayabilir. Bu durum için hukukumuzda iki tür boşanma davası kabul edilmiştir. Birincisi çekişmesiz (anlaşmalı ) boşanma davası ikincisi ise çekişmeli boşanma davasıdır. Çekişmesiz boşanma davasında evlilik en az 1 yıl sürmüşse boşanmak isteyen eşler aralarında...
13 Eylül 2021 10:55
Hemen hemen herkesin evinde artık hayvan dostlarımız var. Hayatımızın ayrılmaz birer parçaları onlar. Kimimiz için birer evlat kimimiz için birer arkadaş, yoldaş. Hukukumuz birçok alanda bizim sorumluluğumuzda ve gözetimimizde olan konularda kusurumuz olmasa bile bize sorumluluk yükler.  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre bu duruma kusursuz sorumluluk hali denir. Kusursuz...
10 Eylül 2021 11:57
Daha önceki yazımızda kimlerin yasal mirasçı olduğuna ve kimlerin mirastan miras payı alabildiğini yazmıştık. Kimlerin mirastan pay alabileceğini öğrenmek isterseniz sitedeki  “Yasal Mirasçılık Nedir?” yazısını okuyarak bilgi alabilirsiniz. Miras hukukunda miras payları dağıtılırken zümre mirasçılığı denilen sınıflandırma esas alınır. Bu sınıflandırma üç derecelidir. Zümre sistemi kanuni mirasçıları belirlemek için ortaya...
9 Eylül 2021 10:51