Tebliğ Edilmeyen İcra Ödeme Emri Geçerli Midir?

Borçların normal yoldan tahsil edilememesi durumunda, icra takibi devreye girer. İcra takibi, borcun devlet gücüyle tahsil edilmesi anlamına gelir. Fakat buradaki devlet gücü, borçlunun kapısına dayanılarak zorla borcun tahsili değildir. Devlet gücü, ilgili kanunların uygulanmasıdır. Bu kanunlardaki en önemli hususlardan birisi de ödeme emrinin tebliğidir. Bu yazımızda tebliğ edilmeyen icra ödeme emri geçerli midir sorusuna cevap vereceğiz. Böylece benzer durumlarda, haklarınızı daha net bir şekilde öğrenmiş olacaksınız.

Ödeme Emri Tebliği Zorunlu Mudur?

İcra takibinin başlanması için bazı prosedürlerin izlenmesi ve borcun kesinleşmesi gerekir. Bilindiği gibi icra takibi başlatılması için icra dairesine verilecek bir dilekçe yeterlidir. Bu dilekçede borca dair somut bir delil sunulması dahi zorunlu değildir. Bundan dolayı bazen, olmayan borçlar için dahi icra takibi başlatılması gibi durumlar yaşanabilir.

Alacaklı olan kişi, icra takibi için dilekçe ile başvurduktan sonra icra dairesinin bu durumu borçluya bildirmesi gerekir. Bunun için de icra ödeme emri tebliği yapılır. Bu tebliği alan borçlu, borcundan haberdar olur. Bunu ya ödeme yoluna gider, ya itiraz eder, ya da ödemez. Dolayısıyla da buradaki tebliği son derece önemlidir. İcra ödeme emri tebliği yapıldıktan sonra borçlunun 7 günlük süresi vardır. Bu süre içinde itiraz hakkını kullanabilir ve bir dilekçe ile icrayı durdurabilir. Fakat borca itiraz edilmediği takdirde, 7 gün sonunda borç kesinleşir ve bu noktadan sonra kesinlikle itiraz edilemez ve ödenmesi gerekir.

Buradan da anlaşılacağı üzere icra ödeme emri tebliğinin amacı; borçluyu borcundan haberdar etmek ve 7 gün sonunda borcun kesinleşmesini sağlamaktır. Eğer bu tebliğ yapılmazsa, borcun tahsili için başlatılan icra usulsüz olacaktır.

Ödeme Emrinin Tebliği Nasıl Yapılır?

Ödeme emrinin tebliği, posta yolu ile yapılır. İcra ve İflas kanununda bununla ilgili hususlar açık bir şekilde yer alır. Fakat Yargıtay tarafından bununla ilgili verilen bir takım kararlar vardır. Yargıtay kararlarına göre usulüne göre tebligatın önemli olduğu, fakat usulsüz de olsa tebliğin yani borçluyu durumdan haberdar etmesinin kesin olması durumunda kabul edilebileceğine dair kararlar vardır. Buna bağlı olarak, önemli olanın resmi olarak borçlunun durumdan haberdar edilmesi zorunludur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Sporsell