İcra ve Hacizler

İcra Takibine İtiraz

İcra takibi, borçludan alacağını alamayan kişilerin devletin egemen gücünü arkasına alarak parasını tahsil etmesine hizmet eder. Borçlunun icra takibine rağmen borcunu ödememesi halinde alacaklıya; borçlunun mallarını haczettirme, satışa çıkartma gibi haklar verilmiştir. Ancak alacaklının icra takibinde bu kadar güçlü konumda olmasını istemeyen kanun koyucu, borçlunun da haklarını savunabileceği imkanlar vermiştir.

Öncelikle borçlunun malvarlığına doğrudan müdahale edilebilen bir alan olması sebebiyle İcra ve İflas Hukuku çok şekilci düzenlenmiştir. Bu şekilciliğin içerisinde; borçluya ödeme emrini tebliğ almasından itibaren 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz etme hakkı tanınmıştır. Borçlu, kendisine karşı başlatılan takibe karşı borca veya imzaya itiraz edebilir. Ancak, borçlunun bu hakkını 7 gün içerisinde kullanmaması halinde icra takibi kesin hale gelecektir. Bir anda haciz memurları ile karşı karşıya kalmamak adına icra takibine itiraz ettiğinizden emin olun, aksi halde alacaklı vekili ile icra memurunu eve hacze gelmiş şekilde bulabilirsiniz.

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır

İcra takibine itiraz süresi, itiraz mercii ve prosedürü icra takibinin türüne göre farklılık göstermektedir. Öncelikle ilamlı icralara itiraz edilmesi mümkün değildir. İlamsız icra takiplerinde ise; takip yoluna itirazın nasıl yapılacağını incelemekte fayda vardır.

  • Genel Haciz Yolu İle Takipte İtiraz

Genel haciz yolu ile icra takibinde gönderilen ödeme emrine borçlunu 7 gün içerisinde itiraz etme hakkı vardır. Borçlu 7 gün içerisinde icra dairesine vereceği basit bir dilekçe ile icra takibini durdurabilir. Borçlunun itirazının akabinde alacaklı itirazın kaldırılması veya itirazın iptali davası açmadan takibe devam edemez. Bu da borçluya en az 3-4 ay gibi bir süre kazandırabilir. Borçsuz olduğunuzu düşünüyorsanız, icra takibine itiraz ederek alacaklının alacağını ispatlamasını isteyebilirsiniz.

  • Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takipte İtiraz

Alacaklının elinde bulunan bono, çek ve poliçeye dayanarak başlattığı kambiyo takiplerinde; borca 7 gün içerisinde icra mahkemesine vereceğiniz dilekçe ile itiraz edebilirsiniz. Eğer takibin dayanağı olan senetteki imzaya itiraz edecekseniz 5 gün içerisinde bu itirazını sunmalısınız. Bu süreler kesin süreler olmakla beraber sürelerin geçirilmesi halinde icra takibi kesinleşecektir.

Kambiyo takiplerinin diğer takiplerden diğer bir farkı ise; borçlunun basit bir itiraz dilekçesi ile takibi durduramamasıdır. İcra mahkemesinin yaptığı ön incelemede borçlunun haklı olduğu ve takibin devamında zarara uğrayacağı kanaati oluşursa, mahkeme kararı ile icra takibi durdurulabilir. Mahkeme takibi durdurmadan evvel borçlunun belli oranlarda teminat göstermesini talep edebilir.

İcra İnkar Tazminatı

İcra takiplerine kötü niyetli olarak itiraz edilmesinin önüne geçilmek amacıyla kanun koyucu tarafından icra inkar tazminatı öngörülmüştür. Borçlunun aleyhine başlatılan icra takibinde, borçlunun süreci uzatmak, alacaklıyı zarara uğratmak amacıyla takibe itiraz etmesi halinde mahkeme %40’dan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatı ödemesine hükmedebilir.

Takibe itiraz halinde kural olarak alacaklının alacağını ispatlaması gereklidir. Ancak kambiyo senetlerine mahsus takipte alacaklının elinde bono, çek gibi kesin delil oluşturan belgeler olması sebebiyle, borçlunun borcu olmadığını ispatlaması lazım olur. Bu nedenle kambiyo takiplerinde borca itiraz etmeden evvel borçlunun elinde İİK’da sayılan türden belgeler olup olmadığı tespit edilmelidir. Bu türden belgelerin olmaması halinde icra mahkemesi borçlunun itirazını reddederek borçluyu %40 civarında icra inkar tazminatı ödemeye mahkum edebilir.

İcra Takibinde Nelere İtiraz Edilebilir

Türkiye’de başlatılan icra takiplerinde borçlu konumda olan kişilerin, icra takibi hakkında çok bilgili olmadıkları ortadadır. Genellikle bir ödeme emrini alan borçlu, hangi neden ile, nereye, ne süre içerisinde itiraz edeceğini bilememektedir. Ancak İcra Hukuk’unu iyi bilmek bazen gerçekten ödemeniz gereken borçlardan bile sizi kurtarabilir. Öncelikle bir ödeme emrinde neye itiraz edebileceğiniz bilmelisiniz.

  • Aleyhinize başlatılan icra takibinin, yetkili icra dairesinden başlatılıp başlatılmadığını kontrol etmelisiniz. Bu konuda uzman bir avukattan yardım almanızı tavsiye ederiz.
  • İcra takibinin ekinde gönderilen, takip dayanağı belgenin size ait olup olmadığını inceleyin. Eğer takibin dayanağını oluşturan belge sizin el ürününüz değil ise; takibe itiraz edebilirsiniz.
  • Genellikle alacaklılar gönderdikleri ödeme emirlerinde, işleyen faizleri ayrıntılı olarak yazmayı tercih etmez ve total bir faiz yazarlar. Ancak kanun koyucu tüm işleyen faizin detayları ile beraber borçluya bildirilmesini istiyor. Bu nedenle faiz bilgisi içermeyen bir ödeme emri alırsanız; doğrudan itiraz edebilirsiniz.

İcra takibine itiraz sebepleri genel olarak bu üçü altında şekillenmektedir. Ancak hangi sebeple itiraz edecek olursanız olun, itiraz sebeplerinizi detaylı ve açıklayıcı bir şekilde dilekçenize yazmayı unutmayın. Eğer ekonomik durumunuz izin verirse; uzman bir avukatın yardımını alarak icra takibi sürecini en iyi şekilde atlatabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu