Ana Taşınmaz Niteliği Nedir?

Ana taşınmaz niteliği, kat mülkiyetine ve kat irtifakına konu olan bütün taşınmazlardır. Daha açık bir ifade ile üzerinde yapı bulunan ya da bulunmayan gayrimenkullerin tamamı, ana taşınmaz niteliği taşır. Bu husus, kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanır ve bu kanuna göre taşınmazın esas yapısına, ana gayrimenkul ya da ana taşınmaz denir.

Bir taşınmazın esas yapısı ana yapı olarak adlandırılırken, bu yapı içerisinde tek başına kullanılmaya müsait olan bölümleri ise bağımsız bölüm olarak ifade edilir. Söz konusu ifade, ilgili kanun hükümlerinin bağımsız mülkiyet ile ilgili olan bölümlerinden kaynaklanır. Bağımsız bölümler haricindeki alanlar ise eklenti olarak kabul edilir.

Bağımsız bölümlerde bulunan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti adı verilirken, söz konusu mülkiyetin sahipleri ise malik olarak tanımlanır. Bağımsız bölümler haricinde kalan yerler ise ortak kullanım alanlarıdır.

Ana Taşınmaz Yönetimi

Ana taşınmazın yönetiminde maliklerin belirleyeceği yönetici ve yönetim kurulu yetkilidir. Söz konusu yönetimin kanun hükümlerine aykırı olmadan bu işlemi yapması zorunluluktur. Bu noktada zaman zaman ana taşınmazda bulunan malikler ile ilgili toplantılar yapılır ve buradan çıkan sonuçlar yönetim tarafından uygulanır. Alınan kararların maliklerin tamamı tarafından uygulanması gerekir ki, bunun bir zorunluluk olduğu bilinmelidir. Eğer bunlar uygulanmaz ise söz konusu durum nedeni ile yönetim mahkemeye gitme ve ilgili kişiye yaptırım uygulama hakkı vardır.

Ana taşınmazın sigorta ettirilmesine yine malikler tarafından karar verilirken, maliklerin ödeyecekleri miktarlar ise yapı içindeki paylarına göre farklılık gösterir. Her malik bundan dolayı farklı rakam ödeyebilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Sporsell