Borsada Ayı Piyasası Nedir?

Ayı Piyasası da tıpkı boğa piyasasında olduğu gibi, forex, hisse senetleri, petrol, altın, devlet tahvilleri ve emtia borsasında sık sık karşılaşılan terimlerden biridir. Bu terim Bearish Market olarak da adlandırıldığı gibi; piyasadaki fiyatların uzun bir süre daha düşüş eğilimine olacağı ve karamsar tablonun tablonun bir müddet daha devam edeceği beklentisinin olduğu durumlar için kullanılır.

Bir menkul kıymetin, sermaye piyasası aracının veya finansal ürünün ayı piyasasında bulunduğunu söyleyebilmek için, oluşan piyasa trendinin aşağı yönlü düşüş eğiliminde olması gerekir. Diğer yandan görülen en yüksek seviyeden %20 daha aşağı bir trendde düşüş olması gerekmetedir.

Ayı Piyasasının Borsaya Etkisi

Ayı Piyasının görüldüğü bir borsanın, uzun bir müddet daha düşüş eğiliminde olması beklenmektedir. Bu sebeple ayı piyasalardaki ürünlere olan talep azalmaya başlar ve söz konusu ürünler gittikçe daha az rağbet görür. Buna bağlı olarak da fiyatlar düşmeye devam eder. Bu piyasada arz ve talep dengesi etkilendiğinden, satıcı sayısı çok fakat alıcıların sayısı azdır.

Ayı Piyasasının görüldüğü ortamlarda, varlıkların ve menkul kıymetlerin fiyatları düştükçe, bu hisselerin yatırımlarına yansıyan masrafları da artacağından hisse fiyatları düşüşe geçer. Ayrıca piyasadaki yatırımcıların özgüvenleri ve genel psikolojide de bir karamsarlık oluşur.  Yatırımcıların yorum ve tahminleri, zayıflayan ekonominin gidişatı ve döngüsü Ayı Piyasası trendinin gidişatını ve daha ne kadar bir süre devam edeceğini belirleyen önemli etmenler arasındadır.

Ayı Piyasasının Aşamaları:

Bu trendinin 4 aşaması bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla aşağıda maddelendirilmiştir:

  1. İlk aşamada yatırımcıların kazançları moralleri yüksektir. Fakat buna rağmen yatırımcıların en yüksek karı elde ettikten sonra piyasadan çekildikleri gözlemlenmektedir.
  2. İkinci evrede, varlıkların ve hisse senetlerinin fiyatları hızla düşme eğilimine girer. Firmaların karları ve ticari faaliyetleri azalır. Piyasadaki genel ekonomik göstergeler negatif yönlü değişmeye başlar. Yatırımcıların piyasaya olan güvenleri kaybolur ve panik ortamı kendini gösterir. Piyasa göstergelerine bakıldığında ise, hisse senetlerinin düşüşe geçtiği görülebilir. Kar payı ödemeleri de yükseliştedir. Tüm bu sebeplerden ötürü sisteme daha fazla para sokulması da acil hale gelir.
  3. Bu aşamada işlem hacimleri ve fiyatların artmaya başlamasıyla spekülatörler de devreye girer.
  4. Son aşamada ise, fiyatlar daha yavaş bir hızla düşme eğilimine girer. Bu düşüş gerilemenin sonu olarak görülür ve yatırımcılar iyileşmenin başlayacağını düşündüğünden piyasada pozitif bir tutum oluşmaya başlar. Böylece artık boğa trendi kendi gösterir.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Sporsell