Cebri İcra Yoluyla Satış Ne Demek?

Cebri icra yoluyla satış, kendi istekleri ile vadesinde ödemedikleri borçların icra daireleri tarafından devlet gücü kullanılarak borçlulardan icra yoluyla alınan malların satılarak borcun tahsil edilmesidir. Bu sayede hem alacaklı kişinin mağduriyeti giderilmiş olur, hem de icra için yapılan masrafların tahsili gerçekleştirilir.

Borçluların vadesinde ödemedikleri borçları için idari ve yasal sürecin başlatılması yetkisi alacaklılardadır. Eğer alacaklılar bu noktada icra dairesine başvururlarsa süreç başlar ve bu süreçte borç kapatılmazsa sonunda borçluya icra gönderilir. Fakat bunun için izlenmesi gereken bir takım prosedürler olduğunun unutulmaması gerekir.

İcra, yani haciz yoluyla alınan malların satışının da yine ilgili mevzuata göre yapılması gerekir. Bununla ilgili hükümlere göre satış açık arttırma şeklinde yapılır. En yüksek teklif, belirlenen değerden fazla olursa satış yapılır. Fakat bu değerin altında kalırsa satış iptal edilir. Bunun ardından ihale tekrarlanır. Eğer yine beklenilen rakamın üzerine çıkılmazsa pazarlık usulü satışa geçilir. Burada temel hedefin yapılan masrafların ve alacaklının borcunun tahsil edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Cebri İcrada Hangi Mallara/Eşyalara El Konulabilir?

İcra ile ilgili bilinen bazı yanlışlar vardır. Bunlardan birisi de icrada bütün eşyalara el konulabileceği şeklindeki düşüncedir. Öncelikle bütün eşyalara el konulması söz konusu dahi değildir. Ev eşyalarının değerlerinin genellikle düşük olması, böyle bir duruma neden olurken, asıl neden kişilerin yaşamlarını devam ettirmeleri için gerekli olan eşyaların alınamamasıdır. Bundan dolayı genellikle ev eşyalarından sadece iki tane olanlar alınabilir. Bunun haricinde altın, para ve benzer değerli eşyalara el konulur. Taşınır ve taşınmaz malların tamamı ile maaşın 1/4’ü de haczedilebilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.