Gerçek ve Tüzel Kişi Ne Demek?

Gerçek ve tüzel kişi, hukukta bir takım işlemlerin daha kolay yapılması için geliştirilen kavramlardır. Bu kavramların birbiri arasındaki ilişki, ikisinin aynı kavram olduğu anlamına gelmez. Bahse konu kavramlar farklı anlamlara gelir, fakat bunların arasında direkt bir ilişki vardır.

Gerçek kişi; sağlam bir şekilde dünyaya gelen kişinin ölüm anına kadar hukuken tanımlamasıdır. Yani bu kavram sadece hukukta kullanılır. Örneğin siz hukukta gerçek kişi olarak nitelendirilirsiniz. Kişi, tek başına değerlendirildiğinde gerçek kişi olarak tanımlanır.

Tüzel kişi; gerçek bir insan olmayan fakat bir takım hukuki ya da benzer işlemlerin kolaylaştırılması için kişi olarak kabul edilen kişi ve mal topluluklarıdır. Tüzel kişiliğin daha iyi anlaşılması için örnekler dikkate alınabilir. Örneğin dernekler, şirketler ve vakıflar birer tüzel kişidir. Yapılacak işlemleri tüzel kişilikler adına ilgili birimler gerçekleştirir. Bu sayede bir takım işlemler daha kolay ve yapılabilir hale gelir.

Kamu Tüzel Kişiliği Nedir?

Kamu tüzel kişiliği; devlet ya da devletin bir kanun ile verdiği yetki sayesinde kamuya fayda sağlamak için oluşturulan bütün tüzel kişiliklerdir. Daha basit ifade edilecek olursa, devlet kurumları tarafından oluşturulan tüzel kişiliklere kamu tüzel kişiliği denir. Buna örnek olarak TRT, kamu bankaları ve TÜBİTAK gibi kurumlar gösterilebilir. Bu kurumların tamamının tüzel kişiliği vardır ve bu, devlet tarafından kurulmuştur.

Kamu tüzel kişiliklerinin temel hedefi kar elde etmek değil, halka hizmet götürmektir. Bu hizmet bazen direkt, bazen de dolaylı olabilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.