Senetlerde Zamanaşımı Süresi

Türk Ticaret Kanuna göre senetlerde zamanaşımı üç (3) olarak belirlenmiştir belirtilen süre içerisinde tahsile ilişkin işlem tesisi yapılması yani icra başlatılması gerekmekte ayrıca +1  yıl zamanaşımı ise TTK 732’den kaynaklanan “Sebepsiz Zenginleşme” bahsi ile dava açma süresi sonunda işlem tesis edilmez ise senet zamanaşımına kendiliğinden düşmüş olur. Buradan anlaşılacağı üzere takibi yapılmayan senet alacakları 3+1 yıl sonunda atıfta bulunan hususi kanunda tahsil kabiliyetini kaybetmektedir.

Senet Zamanaşımı Ne Zaman Başlar

Senetlerde zamanaşımı süresi bono üzerinde yazan ödeme vadesi ile başlar yani borç vadesi aynı zamanda alacağın zamanaşımı süresinin de başlangıcı olmaktadır. Örneğin 21 Nisan 2021 de ödemesi olan bir senet 20 Nisan 2024 tarihine kadar işlem yapılmaz ise zaman aşımına düşer yukarıda belirtilen artı bir yıl ise TTK 732’den kaynaklanan “Sebebsiz Zenginleşme” kaynaklanan bir hakkın kullanılmasına olanak tanır sunar burada alacaklı senedi sebepsiz zenginleşmeye delil göstermek suretiyle davasını inşaa eder genelde müspet sonuçlar çıkmaktadır alacaklılar lehine.

Aslında zamanaşımı üç yıl olmakla birlikte Türk Ticaret Kanununa atıf ile bir yıl daha zaman veya tahsile yönelik icrai işleme fırsat vermektedir. Bu sürelerin sonunda yukarıda örnek vade tarihini baz alırsan 20 Nisan 2025 itibarı ile bu hakta kaybolmuş olur.

Yine bir diğer husus ise icraya verilen senet borcunun icra dosyanın düşmesi ve borçlunun bunu e-devlet üzerinde görmemesi durumu var aslında bu durum borcun silindiği veya kaybolduğu anlamına gelmez her yıl düzenli icra harcı yatırılmak suretiyle dosyanın yenilenmesi gerekir ancak tahsilat olmayan veya borçlu üzerinde hacze konu olacak bir değer olmadığından dosya yenilenmez, ancak zamanaşımı takip edilir ve ilk icra ödeme emri tarihi üzerinden 3 yıl dolmadan tekrar dosya harç yatırılmak suretiyle aktif edilir ve zaman aşımı tekrar üç yıl olarak sıfırlanmış olur.

10 Yıl Zamanaşımı Senetlerde Geçerli mi?

Senedin tahsil kabiliyeti olmasa bile Hukuk Muhakemeleri Kanunun 202 uyarınca bu senedin “yazılı delil başlangıcı” sayılarak “senetteki alacağın maddi bir vakıaya dayandırılması” halinde alacağın BK’da yer alan 10 yıllık genel zamanaşımına tabi olacağı ve hatta yazılı delil başlangıcı olması sebebiyle alacak ilişkisini ispata yönelik tanık dahi dinletilebileceği ihtimali mevcut. Bu konudaki Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı da bulunmaktadır. Burada alacaklı zamanaşımına düşen senedi bahse konu etmeden ilamsız icra davası takibi başlatılır ve karar kesinleşirse zaten alacak canlanır itiraz söz konusu olursa, Bir üst icra mahkemesine konu olacak davada için mutlaka ama mutlaka konu uzmanı bir avukat ile dava inşası yapılması dava salahiyeti açısından oldukça önemlidir. Ayrıca senet karşılığı verilen hizmet veya maddi karşılığın ispatı da gerekli olmakla birlikte alacağa esas bakiyenin büyüklüğü de dava sürecinde etkili olacağını kanaatindeyiz. Emsal karar

Vefat Edenin Senet Borcu Zamanaşımı

Senet borçlusunun ölmesi halinde alacağın tahsiline ilişkin usulde bir değişiklik olmaz yukarıda zikredilen tüm hususlar bunun içinde geçerlidir tek fark muhatap ölen kişinin murisleridir. Dolayısıyla veraset ilamında kimler varsa payları doğrultusunda sorumlu olurlar, zaten ölenin terekesine borcun tahsilini sağlarayak şekilde yeteri icra ve akabinde hacze hakları vardır. Murisler burada tereke ve borç kıyası yaparak reddi miras haklarını kullanabilir Ancak vefatı takiben üç ay içinde yapmaları gerekir aksi halde reddi miras hakları da kaybolur.

Çekler zaman aşımı süresi 6 aydır  ancak ticari hususlara ilişkin bazı alacaklar 10 yıl zaman aşımı durumu da göz önüne alındığında geniş anlatıma ihtiyaç duyulan bir konudur bir uzaman veya hak kaybına neden olmamak için hukuk bürolarından mutlaka destek alınmalıdır.

Yorumlar

 1. cahit yucel avatarı cahit yucel dedi ki:

  ıcra acılmıs ama 4 yıl hıc ıslem yapılmamıs dosya uzerinde ne olur

  1. admin avatarı admin dedi ki:

   6 yıl daha geçmesi halinde zamanaşımına düşer

 2. Recep avatarı Recep dedi ki:

  benim 2011 yılında bir senet icrası var bu zamana kadar benim davam devam ediyormu 10 yıllık zaman aşımına uğramazmı.

  1. admin avatarı admin dedi ki:

   icra dosyası açılmış ise 10 yıl işlem yapılmaz ise o zaman düşer. Burada senet 3 yıl içinde yani 2011 başlangıç 2014 yılına kadar dosya açılmamış ise yine zaman aşımına düşer.