İcra ile Satılan Araca İptal Davası Açılabilir Mi?

İnsanlar, bütün borçlarını zamanında ödemek zorundadır, fakat resmi bir belge ile belgelenen borçların ödenmesi çok daha önemlidir. Çünkü bu tür borçların zamanında ödenmemesi durumunda alacaklıların icra takibi başlatma hakları vardır. İcra takibi başladıktan sonra borçluya tebligat gönderilir ve borcun 7 gün içinde ödenmesi istenir. Bu süre içinde borç ödenmez ve borca itiraz edilerek icra takibi durdurulmazsa, 7 günün sonunda borç kesinleşir. Böylece alacaklı borçlunun mallarının haczini isteyebilir. Haczedilen mallar arasında araçlar da vardır.

Araçlar haczedildikten sonra belli usullere göre satışa sunulur. Bunun için İİK’da yer alan maddeler belirleyicidir ve bu maddelere göre hareket edilmesi gerekir. Böylece icra ile alınan araçları, ihaleye giren herkes alabilir. Bu yazımızda, icra ile satılan araca iptal davası açılabilir mi, hangi durumlarda iptal davası açılabilir şeklindeki sorulara cevap vereceğiz.

İcra İle Araç Nasıl Satılır?

Borçtan dolayı haczedilen bir aracın satışının belli usullere göre yapılması gerekir. Bu usuller, yukarıda da belirtildiği gibi İcra ve İflas Kanunu içerisinde net bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre aracın satışı için alacaklının talepte bulunması gerekir. Bu talepten sonra ilgili icra dairesi ihale sürecini başlatır ve bunu bir ilan ile herkese duyurur. Kamuya yapılan duyurularda gazeteler kullanılırken, son dönemde internet siteleri de benzer şekilde kullanılır.

İhale, açık arttırma usulü yapılır ve ihaleden önce gerekli bilgiler hem borçluya hem de alacaklıya tebliğ edilir. Böylece bu aşamadaki itirazlar alınır. İtirazlar giderildikten sonra ise ihale yapılır ve açık arttırmada en fazla teklifi veren kişi aracı alır. Aracı alan kişi ödemeyi ya hemen yapar ya da icra müdüründen 10 gün süre alarak bu süre içinde ödemeyi yapar. Böylece icradan araç alınmış olur.

İcra ile Satılan Araca Hangi Durumlarda İptal Davası Açılır?

İptal davasının açılması için ihalenin usulüne uygun bir şekilde yapılmamış olmaması gerekir. Bunun için İİK içerisindeki maddelerin bilinmesi yararlı olacaktır. Fakat genel olarak ihaleye şu durumlarda iptal davası açılacağı söylenebilir:

  • İhale ile yapılması gereken tebliğlerin yapılmaması, usulsüz veya yanlış yapılması
  • Kıymet takdirinin usulsüz yapılması
  • Kıymet takdirine yapılan itirazların gerekçesiz olarak değerlendirmeye alınmaması
  • İhalenin açıklanan takvime göre yapılmaması
  • İhalede tellalın bulunmaması
  • İhaleye fesat karıştırılması
  • İhalede çok ciddi şüphelerin olması

Buradaki hususlar ve bunlara benzer usulsüzlüklerin olması durumunda ihalenin iptali için dava açılabilir. Dava, icra mahkemelerine açılır ve buradan çıkacak sonucun olumsuz olması durumunda istinaf mahkemelerine götürülebilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.