İcrai Haciz Terkini Ne Demek?

İcrai haciz terkini, icra müdürlüğü tarafından gönderilen, malın tedavülüne ve üzerine hak kurulmasına engel teşkil etmeyen haciz türünün kaldırılmasıdır. Bilindiği gibi borcunu zamanında ödemeyen kişiler hakkında, alacaklının isteğine bağlı olarak icra takibi başlatılabilir. Bu takip sırasında uygulanan icrai haciz, bir anlamda tedbirdir ve ilgili malın üzerine hak kurulmasına herhangi bir engelleme özelliği yoktur. Terkin ise kelime anlamı olarak üzerini çizme ve geri almadır. Bu iki kelimenin birleşmesi sonucunda icrai haczin kaldırılması, geri alınması anlamına gelen icrai haciz terkini ifadesi oluşur.

İcrai Haciz Terkini Nasıl Yapılır?

Terkin, yasal bir işlem olup, bundan dolayı hak sahibinin dilekçe ile yapılabilir. Buradan hareketle icrai haciz terkini, alacaklının isteğine bağlı olarak idare tarafından yapılan bildirim sonucunda ilgili mahkeme tarafından yapılır. Mahkeme yapılan incelemede talebi yapan kişinin hak sahibi olduğu görülürse ve bu işlemin tesisi ile üçüncü kişilerin herhangi bir mağduriyet yaşaması söz konusu olmayacaksa, mahkeme tarafından icrai haczin kaldırılmasına karar verilebilir.

İcrai haciz terkini, borçlunun ya da tapu dairesinin istekleri ile kesinlikle gerçekleşmez. Bu yönü ile ipoteğe benzer. Söz konusu işlemin tesis edilebilmesi için alacaklının talebi şarttır.

Bazı durumlarda ise icrai haczin bir davaya konu olması söz konusu olabilir. Bu tür durumlarda davanın sonucu beklenir ve çıkan sonuca göre mahkeme tarafından işlemin bu şekilde tesis edilmesine karar verilebilir. Dolayısıyla terkin işleminin yasal bir prosedür olduğu, buradan da çok rahat bir şekilde anlaşılabilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Sporsell