Haciz Talebi Nasıl Yapılır

Haciz; alacaklının borçludan alacağını tahsil edemediği durumlarda alacağını almak için devlet yoluna başvurması işlemidir. Akabinde haciz işleminin amacı alacaklının devlet eli ile borçludan alacağını alması işleminin adıdır. Alacağı olan birçok kişi için haciz işlemleri son çare olabiliyor. Bu bağlamda en çok araştırılan sorulardan biri de “Haciz talebi nasıl yapılır?” sorusu oluyor.

Haciz işlemleri son yıllarda ortaya çıkan değişiklikler ile birlikte merak edilen konular arasında girdi. Haciz hakkında merak edilen birçok şey var. Zannedildiği gibi haciz işlemlerinin borçlunun sahip olduğu her şeyin elinden alınarak gerçekleştirilmediği ise birçok kişi tarafından bilinmiyor. Haciz işlemleri için de birçok husus ve kural mevcuttur. Haciz işlemleri sırasında devlet alacaklının hakkını korumak kadar borçlunun yaşam hakkını korumaya da dikkat eder ve bu bağlamda kurallar koyar.

Haciz işlemleri hakkında merak edilenlerin başında ise haciz talebi nasıl yapılır?” sorusu bulunuyor. Bununla birlikte “Haciz talebi hangi durumlarda yapılabilir? Hangi mallara haciz kapsamında el konulabilir? Haciz süreci nasıl gerçekleşir? Haciz işlemleri nasıl durdurulur? Yasal süreçte alacaklı ve borçlu için takip edilmesi gereken adımlar nelerdir?” gibi sorular da sıklıkla araştırılan konulardır.

Bu yazımızda sizler için “Haciz Talebi Nasıl Yapılır?” ve haciz işlemleri hakkında merak edilenleri derledik. İşte haciz işlemleri hakkında merak edilen her şey…

Haciz Nedir?
Haciz kişiler arasında çözülemeyen alacak veya vereceklerin devlet yolu ile çözülmesi sürecine verilen genel addır. Haciz işlemlerinin başlayabilmesi için alacaklı kimsenin ilk adımı atması gerekir. Alacaklı tarafından icra müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır.

Haciz işlemlerinin gerçekleşebilmesi için ortada bir borç olması gerekir. Bu bağlamda yasal yollarla alınabilecek olan borcun belli nitelikleri vardır. Bir vereceğin borç olarak adlandırılabilmesi için yasal süreçler ile takip edilebilir olması gerekir. Kişiler arasında borç ilişkisi varsa bu ilişki senet gibi yasal bir yol ile gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde elden verilen ve karşı tarafın borçlu olduğuna dair herhangi bir belgeye sahip olmayan alacaklı haciz işlemleri için icra müdürlüklerine başvuramaz.

İki kişi arasında borç ilişkisi var ise bu durumda borçlu borcunu ödemekle yükümlü olduğunu bilir. Haciz işlemleri sırasında borçludan haciz için herhangi bir izin alınmaz çünkü borçlu borcunun sorumluluğunu borç alırken kabul etmiştir.

Haciz Talebi Nasıl Yapılır?
Haciz talebi yapılabilmesi için uygulanması gereken bazı süreçler vardır. ncelikle alacaklının alacağı olan malın ödeme vadesinin geçmiş olması gerekir. Hali hazırda vadesi dolmamış borçların haciz işlemi yapılamaz çünkü bu süreç borçlu ile alacaklı arasında borç verilirken kabul edilmiştir.

Alacaklı tarafından haciz talebi yapılsa bile haciz işlemlerinin başlayabilmesi için borçlunun kendisine yapılan hatırlatma tebliğ dizisini yanıtsız bırakmış olması gerekir. Bir başka yol da borçlunun kendisine gelen ihtarnameye itiraz etmesidir.

Haciz talebi yapılırken öncelikle alacaklı icra müdürlüklerine haciz talebinde bulunur. Haciz talebi ise bir dilekçe yardımı ile gerçekleştirilir. Haciz talebi dilekçesi alacaklı tarafından icra müdürlüklerine teslim edilir. Böylece haciz talebi gerçekleşmiş olur. Akabinde haciz talebinin işleme alınması ile birlikte icra süreci başlar. Borçluya belli ihtarlar ve bildirimler gider. Borçlunun süreci takip etmemesi veya itiraz etmemesi durumunda ise icra memuru tarafından haciz işlemi gerçekleştirilir.

Haciz işlemi gerçekleştirilirken icra memuru haciz ile alınabilecek malları tutanak üzerine işler. Akabinde bu mallar icra satışına çıkarılır. Satılan mallar için biçilen değer borçlunun borcundan düşülür ancak ilk satışta satılmayan mallar bekleme sürecine girdiği ve akabinde ikinci bir satışa çıkarıldığından borçlunun borcundan düşülürken yapılan masraf ve bekleme süresi düşülerek hesap edilir. Bu da malların değerinin düşmesine ve bekleme sürecinde maliyet ortaya çıkmasına yol açar.

Hangi Mallar Haczedilebilir?
Birçok insanın zannettiğinin aksine borçlunun haciz durumunda her şeyi haczedilmez. Yasalar gereği borçlunun hayatını idame ettirmesi için gerekli olan malları kendisine bırakılarak, diğer malları haczedilebilmektedir. Bu yasanın nedeni borçlunun yaşama hakkını korumak ve yaşam şartlarını yerine getirmektir. Aksi takdirde mağduriyeti olan alacaklının mağduriyetini gidermek için borçlu mağdur konumuna getirilmiş olur. Bu nedenle borçlunun yaşam hakkını korumak kapsamında haczedilebilen mallar da kısıtlıdır.

Haciz işlemlerinin borçlunun yaşam hakkını elinden almadığı doğrudur ancak borçlunun yaşam kalitelisini düşürdüğü de inkar edilemez bir gerçektir. Bir örnek vermek gerekirse evine icra gelen borçlunun iki adet süpürgesi varsa bunlardan biri haczedilir ancak biri kesinlikle borçlunun kendisinde kalır çünkü bu onun ihtiyaçlarından biri olarak görülür. Borçlunun korunması ancak temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yetecek kadar bir süreçtir. Bu nedenle haciz işlemleri yapılırken belli başlı mallar haczedilerek icra sürecine dahil edilir ve akabinde icra işlem

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Sporsell