Emekli İkramiyesi Kıdem-İhbar Tazminatlarına Haciz Gelir mi?

İcra ve akabinde uygulanan haciz işlemi alacaklının haklarının korunması için uygulanmaktadır. Yine Borlunun da korunması için kişinin asgari geçimini temini için gelirlere uygulanacak icra işlemine sınırlama getirilmiştir. Örneğin Emekli maaşına kişi muvafakatı olmadan emekli maaşından kesintiye gidilmesi mümkün olmamaktadır. Çalışan kişinin ise Aile Geçim İndirimi, Eş Yarımı ve çocuk parası düşüldükten sonra kalan tutarın 1/4 oranında kesintiden fazlası yapılamaz Kişinin isterse yüz tane icrası olsun maaşından ancak bir tane (ilk gelen) icra kesilebilir diğerleri ise bin önceki kesintinin bitmesini bekleyeceklerdir.

İcra ve akabinde gelen haczin borçluya sadece asgari geçimini sağlaması için maaşında bir dokunulmazlık vermiştir daha doğrusu ayrıcalık birde ev eşyası haczi de asgari yaşam koşulları gözetilerek düzenlenmiş ve ev hacizlerinin de uygulanabilirliği minimum seviyeye indirilmiştir. Bunların haricinde taşınır taşınmazlar ve harici tüm gelirler tamamı hacze konu edilebilir durumdadır.

Emekli İkramiyesinin Hacze Konu Olması

Çalışan kişinin maaşında kesinti varken emekli olursa ve ikramiye almaya hak kazanırsa iş veren işten ayrılma durumunda kurum ilgili İcra Müdürlüğüne Resmi yazı ile kişinin Emekliye ayrıldığını bildirmek durumundadır. Kişinin borcu mukabilinde İkramiyenin Tamamı hacze konu edilir yine haciz işleminde sonra kalan tutar olursa zaten hak sahibine ödenir.

İcra Müdürlükleri Kişinin İş yerine Haciz kararı gönderirken verilen karar metnine “Maaşının 1/4 oranında kesilmesi ve varsa tüm hak ve alacaklarına haczin uygulanması” şeklinde işi sağlama alırlar bu durumda kurum kişinin emekli ikramiyesini borç tutarınca hacze konu eder etmek zorundadır.

Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Haczi

Yukarıda izah edildiği üzere maaş ve ev eşyası hacizlerinde sınırlamalar bulunmakla birlikte bunun dışında kalan tüm gelirler hak ve alacaklar edinimler İcra Müdürlüğü tarafından hacze konu edilebilir. İcra Müdürlükleri aldıkları haciz kararlarında oldukça geniş bir çerçeve çizmektedirler “Tüm Hak ve Alacakları” ibaresi ile iş verenin elini bağlamaktalar. İşveren maaş 1/4 kesintisi ile birlikte Hak ve Alacaklardan kasıt ikramiye, kıdem ihbar tazminatlarını kapsadığını anlayabilir.

Özetle, borçluya asgari geçimini sağlama için sadece maaş bırakılıyor diyebiliriz Çalışan ise 1/4 Emekli ise haciz uygulanmıyor. Bunun dışında kalan taşınır taşınmaz, emekli ikramiyesi, kıdem tazminatları tamamını kapsayacak şekilde haciz olabiliyor.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Sporsell